Творчі групиГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ ГРУП

Творча група для управлінських і педагогічних працівників закладів освіти Запорізької області (на 2020-2023 р.р.)

Тема: «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства»
Мета: створення системи методичних і дидактичних матеріалів для запровадження педагогіки партнерства в сучасних закладах освіти.
Етапи роботи творчої групи:
І етап
2020-2021 р.р.
визначити організаційні, управлінські, педагогічні умови запровадження освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства; розробити критерії і показники оцінювання рівня соціально-психологічного клімату сучасного закладу освіти
ІІ етап
2021-2022 р.р.
розробити і перевірити результативність запровадження освітньо-виховної програми «Лідер у мені»
ІІІ етап
2022-2023 р.р.
розробити науково-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства
Керівник творчої групи: Бабко Т.М., к.пед.н., доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Категорія учасників: керівники та заступники директорів закладів загальної середньої освіти Запорізької області (список).Творча група для управлінських працівників закладів освіти Запорізької області 
(на 2019-2021 р.р.)


Тема: 
«Креатив - лабораторія менеджера НУШ»
Мета: поглибити систему знань про природу та сутність креативного підходу до управління, дослідити та апробувати нестандартні підходи до розв’язання проблем управління Новою українською школою.
Етапи роботи творчої групи:

І етап
травень 2019- грудень 2019 р.р.
- здійснити дослідження проблем управління Новою українською школою на основі теоретичних та практичних здобутків креативного менеджменту;
- визначити нестандартні механізми розв’язання проблем управління Новою українською школою;
 - здійснювати пошук та генерування ідей, використовуючи різні методики.

ІІ етап
січень 2020- грудень 2020 р.р.

-на основі принципів управління формувати стратегії розвитку систем креативного менеджменту;
- розробити структуру та створити культуру креативної організації та удосконалити управлінську компетентність щодо управління іноваційними командами.

ІІІ етап
січень 2021- грудень 2021 р.р.

- використати набуті знання для формування креативних ролей у професійній діяльності менеджера;

- апробувати інноваційні способи та методи креативного управління в закладах освіти та оцінювання його ефективностіКерівник творчої групи:
Кравченко Т. В., к.н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Категорія учасників: директори, заступники директорів освітніх закладів усіх типів, методисти.Немає коментарів:

Дописати коментар