четвер, 23 березня 2023 р.

КПК «Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти»

  22 березня 2023 р. завершилися 45-годинні курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічні працівники (Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки, старші майстри, майстри виробничого навчання) закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти». Супроводжували слухачів під час проходження КПК викладачі кафедри менеджменту освіти та психології – к.держ.упр., доцент Гревцева Євгенія Олександрівна і к.держ.упр., доцент Кравченко Тетяна Володимирівна.

Серед 76 слухачів КПК були представники закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти різних громад всіх районів Запорізької області: Мелітопольського, Бердянського, Пологівського, Василівського, Запорізького.

Слухачі мали можливість проходити КПК у зручному для них режимі: синхронно чи асинхронно, адже мали постійний доступ до навчально-методичних матеріалів КПК й відеозаписів вебінарів.

Онлайн-зустрічі були присвячені таким важливим і актуальним питанням як: співробітництво у професійній освіті: навчання на робочому місці, дуальна освіта, співпраця з роботодавцями; сучасні підходи та технології системи оцінювання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти; самооцінювання педагогічної діяльності; збереження психологічного здоров’я суб’єктів освітнього процесу в умовах змін та надзвичайних ситуацій; запобігання та протидія насильству в закладах П(ПТ)О. В межах КПК слухачам для вивчення були запропоновані й інші теми та спецкурси, спрямовані на підвищення їх загальних і професійних компетентностей.

Попри складні умови сьогодення, слухачі продемонстрували високий рівень професіоналізму, відповідальності й прагнення до професійного розвитку! Наданий слухачами по завершенню КПК зворотній зв'язок є надзвичайно важливим для визначення освітніх потреб педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з метою удосконалення механізмів їх задоволення під час КПК та підвищення якості післядипломної освіти в цілому.

вівторок, 21 березня 2023 р.

                  

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»,

яка відбудеться 17-19 травня 2023 року

на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в м. Запоріжжі (Україна)

 

Метою конференції є об'єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо пошуку, осмислення та проєктування шляхів розвитку освіти і науки в надзвичайних умовах сьогодення.

 До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних закладів післядипломної  педагогічної освіти, працівники методичних служб, керівники закладів освіти, педагоги, працівники психологічної служби, інклюзивно-ресурсних центрів, інші зацікавлені особи.

 ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ:  Нові виклики й вектори змін менеджменту освіти, психології та педагогіки в сучасних умовах.

 У межах Конференції планується проведення: пленарної сесії у асинхронному режимі та наукових заходів у режимі синхронної (онлайн) взаємодії.

 Форми участі у Конференції: виступ або участь у обговоренні питань онлайн-заходів; доповідь у вигляді відеозапису, статті, тез, слайдової або постерної презентації. Участь у Конференції є безоплатною. Учасники Конференції отримають електронний сертифікат участі.

 Для участі у Конференції просимо до 10 травня 2023 року пройти реєстрацію за покликанням

 Програма та всі матеріали конференції будуть розміщені на сайті Конференції

 Тези для участі в Конференції, відеовиступи та матеріали для постерного обговорення просимо надсилати до 15 травня 2023 року на адресу: nauk.zoippo@gmail.com

 Тези наукових доповідей, оформлені згідно з вимогами, будуть опубліковані до 15 червня 2023 року в офіційному Електронному збірнику наукових праць КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (ISSN 2223-4551) за покликанням

 Статті учасників конференції, оформлені згідно з вимогами, будуть опубліковані в збірнику наукових праць ЗОІППО «Педагогічні науки та освіта» (ISBN 978-617-7353-72-IX) (електронна версія збірника буде розміщена на сайті КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР за покликанням

 Робочі мови Конференції – українська, англійська.

 Подробиці у листі


пʼятниця, 17 березня 2023 р.

Виступ на форумі для батьків

 Психосоціальна підтримка дітей в умовах війни є одним з основних завдань закладу освіти. Системний підхід надання  допомоги дітям передбачає залучення не тільки працівників психологічної служби, адміністрації закладу освіти, вчителів але й батьків, які є надійним зв’язком між закладом освіти і учнем під час дистанційного навчання. Але разом з тим батьки потребують допомоги щодо розуміння особливостей переживання дітьми стресової ситуації. Для вирішення цього завдання 15.03 Дніпрорудненська гімназія «Софія» Василівського району запросила на Форум для батьків завідувачку кафедри менеджменту освіти та психології к.психол.н., доцента Тетяну Афанасьєву, яка виступила спікером форуму та розкрила тему «Психологічна турбота про дітей під час військових дій». 93 учасника форуму дізналися, як знизити рівень стресу, впоратися з емоційним навантаженням та піклуватись про психологічне здоров'я.

Дізнатись детальніше


 
четвер, 16 березня 2023 р.

Курси підвищення кваліфікації «Практичні психологи» (27.02 – 08.03 (15.03) 2023)

    З 27 лютого 2023 року відбулися курси підвищення кваліфікації практичних психологів за неосновною (по 8 березня) та основною (по 15 березня) спеціалізацією. Слухачами двох груп КПК стали фахівці-психологи освітніх закладів області різного типу та різних форм власності.

Працюючі в асинхронному режимі, учасники разом опановували теми фахового модуля дистанційного курсу, вдосконалювали свої знання та вміння щодо сучасних форм і методів роботи практичного психолога, надання психологічної допомоги особистості у складних умовах сьогодення.

Упродовж навчання фахівці-психологи брали активну участь у вебінарах, успішно опанували освітню програму, реалізували власні прагнення до саморозвитку і професійного зростання.

Дякуємо всім колегам за співпрацю!

середа, 15 березня 2023 р.

Завершились курси підвищення кваліфікації за програмою «Керівники закладів освіти (заступники директорів закладів освіти всіх типів, заступники завідувачів філій опорних шкіл)»

 

З 27 лютого по 15 березня 2023 р.  відбулися курси підвищення кваліфікації за програмою «Керівники закладів освіти (заступники директорів закладів освіти всіх типів, заступники завідувачів філій опорних шкіл)», які мають стаж управлінської діяльності до 2 років. Супроводжували впершепризначених заступників директорів під час проходження КПК викладачі кафедри менеджменту освіти та психології – к.держ.упр., доцент Гревцева Євгенія Олександрівна і к.держ.упр., доцент Кравченко Тетяна Володимирівна.

Серед 47 слухачів КПК були представники закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти різних громад всіх районів Запорізької області: Мелітопольського, Бердянського, Пологівського, Василівського, Запорізького.

Слухачі мали можливість проходити КПК у зручному для них режимі: синхронно чи асинхронно, адже мали постійний доступ до навчально-методичних матеріалів КПК й відеозаписів вебінарів.

Під час онлайн-зустрічей слухачі активно приймали участь в обговоренні актуальних питань управління закладом освіти, зокрема: стратегічного управління закладом освіти; розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечення розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників; формування команди та розвитку корпоративної культури закладів освіти; пошуку додаткових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування закладів освіти в умовах сьогодення, реалізації проєктів й перспективних планів розвитку; запобігання та протидії проявам насильства в закладах освіти; цифровізації освітніх процесів та дистанційного навчання. Завдання, які слухачі виконували під час проходження КПК, були спрямовані на вирішення складних питань щодо управління закладом освіти в умовах невизначеності та ризиків. Практична значимість КПК полягала в тому, що управлінці покроково розробили орієнтований антикризовий план управління закладом освіти.

Попри складні умови сьогодення, керівники закладів освіти продемонстрували високий рівень професіоналізму, відповідальності й прагнення до професійного розвитку! Наданий слухачами по завершенню КПК зворотній зв'язок є надзвичайно важливим для визначення освітніх потреб керівних кадрів ЗЗСО з метою удосконалення механізмів їх задоволення під час КПК та підвищення якості післядипломної освіти в цілому.

вівторок, 14 березня 2023 р.

Про навчання викладачів кафедри

Територія України є однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами у світі. Тисячі квадратних кілометрів потребують розмінування — відповідно зросла й небезпека ураження людей унаслідок інцидентів, пов’язаних із мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

Запорізька область не виняток — її територія забруднена великою кількістю вибухонебезпечних предметів. Таке забруднення становить загрозу життю та здоров’ю місцевих жителів.

1 березя 2023р. фахівці DRC провели вебінар з інформування щодо ризиків вибухонебезпечних предметів, упід час якого представники кафедри менеджменту освіти та психології ознайомились з правилами безпечної поведінки із вибухонебезпечними предметами-залишками війни, та дізнались як убезпечити себе та людей навколо.

Пам’ятайте про три «золоті» правила, якщо бачите міну чи інший вибухонебезпечний предмет, що не розірвався:
❌ Не підходьте.
❌ Не чіпайте.
☎️ Телефонуйте 101.
Щоб дізнатись більше про безпечну поведінку біля вибухонебезпечних предметів, відвідайте веб-сторінку: https://stopmina.dk/

понеділок, 13 березня 2023 р.

Про підвищення кваліфікації викладачами кфаедри

 09 березня 2023 року проєкт «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) та Державна служба якості освіти України проводили  онлайн-семінар «Моніторинг якості освіти в школі під час війни», участь у якому взяли представники кафедри менеджменту освіти та психології