пʼятниця, 24 квітня 2020 р.

Про роботу обласної творчої групи з педагогіки партнерства


 24 квітня 2020 року у дистанційному форматі відбулося друге засідання творчої групи «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства» (керівник Бабко Т.М., к.п.н., доцент кафедри менеджменту освіти та психології).

Під час роботи було обговорено два он-лайн виступи:
Ø  Бабко Т.М. «Інструменти колективного й індивідуального цілепокладання».
Ø  Мельник С.В. «Стратегічні сесії як провідний інструмент організації колективного цілепокладання під час розвитку партнерства педагогічного колективу й батьківської та учнівських громад /з досвіду роботи Ліцею № 19 Мелітопольської  міської ради Запорізької області/.
Всі учасники обмінялися досвідом власних досягнень з визначених напрямків роботи, а також накреслити наші завдання на найближчі місяці.
пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

ЗАХОДИ VІ Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Запрошуємо Вас на наукові заходи, які пройдуть в онлайн форматіОнлайн  мозковий штурм на тему: «Мотивація як важливий чинник непервного професійного розвитку педагогічного працівника»

Категорія учасників: керівники (директори, заступники, завідувачі) закладів освіти всіх типів, педагогічні працівники, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі
Дата: 13.05.2020

Модератори: к.психол.н., доцент Афанасьєва Т.О., к.держ.упр., доцент Кравченко Т.В., к.держ.упр., доцент Гревцева Є.О.

Мета: пошук ефективних методів мотивації професійного розвитку педагогічного працівника.
Реєстрація


Вебінар: Управлінська діяльність керівника: стратегічне планування освітнього простору

Категорія учасників: керівники (директори, заступники, завідувачі) закладів освіти всіх типів
Дата: 15.05.2020
Модератор: к.держ.упр., доцент Кравченко Т.В.
Мета: поглибити систему знань про природу та сутність стратегічного планування освітнього простору; дослідити  процес стратегічного управління навчальним закладом та вибору технології стратегічного планування його діяльності на довгострокову перспективу
 Реєстрація


Едьютон-вебінар: Медіація у закладах освіти Запорізького регіону

Категорія учасників: практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі, педагогічні працівники, керівники (директори, заступники, завідувачи) закладів освіти всіх типів
Дата: 15.05.2020
Модератор: к.психол.н., доцент Афанасьєва Т.О.
Мета: вивчення досвіду роботи служб медіації закладів освіти в Запорізькому регіоні.
Реєстрація

КОНФЕРЕНЦІЯ «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Шановні колеги!
ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться 12-18 травня 2020 року
на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
у м. Запоріжжі (Україна)

Метою конференції є об'єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо
осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку системи неперервної
педагогічної освіти.
До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних закладів післядипломної
педагогічної освіти, працівники методичних служб, керівники закладів освіти, учителі, працівники психологічної служби системи освіти, інші зацікавлені особи.

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:

4.  НОВИЙ   ФОРМ АТ  МЕНЕДЖМЕНТУ  ТА  ПСИХОЛОГІЇ: ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ


Форми участі у Міжнародній конференції: виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, стаття, тези.
 Сайт конференції
Реєстрація
Інформаційний лист