вівторок, 30 травня 2023 р.

Загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану

 З 11 по 25 травня 2023 р. учні двох шостих класів Балабинської гімназії «Престиж» (директор Жанна Вінніченко) та Кушугумської гімназії «Інтелект» (директор Тетяна Апостолова) взяли участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості освіти в умовах воєнного стану. Такий моніторинг організовано для 6 та 8 класів загальної вибірки (ними опікується ДСЯО) та закладів – учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (ними опікуються ІППО) з двох предметів: математики та української мови. Заклади, розташовані на тимчасово окупованій території, участі у моніторингу не брали.

 11 травня на пробному тестуванні школи перевірили коректність реєстрації учнів на платформі Всеукраїнська школа онлайн. У Запорізькій області дослідження відбувалося дистанційно 17.05.2023 (математика) та 24.05.2023 (українська мова) в електронній формі. Завідувач кафедри менеджменту освіти та психології Тетяна Афанасьєва (координатор з управлінських питань) висвітлювала перебіг моніторингу в онлайн-формі як спостерігач.

Такий моніторинг буде проводитися впродовж трьох років з метою виявлення динаміки результатів навчання учнів 6 та 8 класів з української мови та математики.

пʼятниця, 26 травня 2023 р.

Реєстрація на вебінар «Психологічна турбота про дітей під час військових дій»

 

Запрошуємо на  вебінар «Психологічна турбота про дітей під час військових дій» для педагогів-батьків та батьків дітей в закладах освіти яких тимчасово відсутній психолог. Вебінар проводиться з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та Всесвітнього дня батьків.

Ви дізнаєтеся, як краще впоратися зі стресом не втрачаючи ресурсів, та як допомогти впоратися зі стресом своїм дітям.

Якщо Ви відчуваєте, що цей вебінар буде корисним для ваших колег, друзів, батьків учнів/вихованців,  діліться посиланням для реєстрації. Будемо раді бачити всіх і відповісти на питання, які вас турбують щодо управління стресом.

День: 01.06.2023

Час: 11:00

👉Форма для реєстрації  (відкрита до 30.05 включно)

Вебінар не передбачає отримання сертифікату

Спікери:

Тетяна Афанасьєва, психолог, к.психол.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (afanasievata@ukr.net)

Тетяна Кравченко, психолог, к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (november74t@gmail.com)


четвер, 25 травня 2023 р.

Відкрита лекція Тетяни Афанасьєвої

  25.05.2023 відбулася відкрита лекція к.психол.н., доц. Тетяни Афанасьєвої на зайняття вакантної посади завідувача кафедри менеджменту освіти та психології на тему: «Збереження психологічного здоровʼя субʼєктів освітнього процесу в умовах змін та надзвичайних ситуаціях». На лекції були розглянуті такі питання: критерії, показники, чинники психологічного здоров’я особистості; стрес, етіологія стресу та його вплив на освітній процес; психологічна стійкість як показник психологічного здоров’я особистості; резильєнтність, як особистісний ресурс учасників освітнього процесу в умовах змін та надзвичайних ситуацій; психосоціальна підтримка дітей в умовах змін та надзвичайних ситуацій.При обговоренні відкритої лекції члени Вченої ради інституту та науково-педагогічні працівники інституту відзначили високий науково-методичний рівень, повну відповідність сучасним уявленням про висвітлені питання і вимогам, що висуваються до викладача вищої школи, закладу післядипломної освіти та рекомендували Вченій раді інституту обрати Афанасьєву Т.О. на посаду завідувача кафедри менеджменту освіти та психології.

Участь у щорічній конференції Американської психіатричної асоціації

 20-24.05.2023 к.психол.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти та психології Тетяна Афанасьєва виступила на щорічній конференції Американської психіатричної асоціації з доповіддю  «Psychotrauma  in the conditions of war in Ukraine as a professional challenge for the psychological community» в якій визначила психологічні особливості переживання українцями війни, окреслила виклики, які постають перед психологічною спільнотою.Відкрита лекція Гревцевої Є. О.

 

23 травня 2023 року відбулася відкрита лекція кандидата наук з державного управління, доцента Гревцевої Євгенії Олександрівни, як взяла участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади доцента кафедри менеджменту освіти та психології. 

Тема відкритого заняття – «Формування конфліктологічної компетентності педагогічного працівника». Категорія слухачів - «Педагогічний мінімум (педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які не мають педагогічної освіти)».


На занятті були висвітлені наступні питання:

1. Актуальність формування конфліктологічної компетентності педагогічного працівника в умовах сьогодення.

2. Сутність поняття «конфлікт» Складові конфлікту. Класифікація конфліктів. Позитивні та негативні функції конфліктів.

3. Причини виникнення конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу.

4. Розпізнавання конфліктних типів особистості та особливості взаємодії з ними.

5. Динаміка конфліктів та особливості їх вирішення на різних фазах.

6. Стратегії виходу з конфліктних ситуацій та умови їх ефективного застосування.Слухачі та співробітники Інституту, які були присутні на відкритому занятті, відзначили високий рівень професіоналізму викладача, послідовність і логічність викладу матеріалу, доцільність запропонованих інтерактивних завдань та актуальність висвітлених питань.

пʼятниця, 19 травня 2023 р.

 

19 травня 2023 р. у межах Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» відбулася фасилітативна сесія на тему: «Формування європейських цінностей в новій українській школі» (фасилітатор - к.держ.упр., доцент Гревцева Євгенія Олександрівна, доцент кафедри менеджменту освіти та психології). Також у ролі фасилітаторів під час групової роботи учасників виступили викладачі кафедри менеджменту освіти та психології: к.психол.н.,
доцент, завідувач кафедри Афанасьєва Тетяна Олександрівна, к.пед.н., доцент
Бабко Тетяна Миколаївна, к.держ.упр., доцент Кравченко Тетяна Володимирівна.


Мета заходу полягала у формуванні в педагогічних працівників розуміння змісту європейських цінностей та пошук ефективних шляхів їх впровадження в закладах загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”.
У фасилітативній сесії прийняли участь понад 70 осіб, серед яких: директори, заступники директорів закладів освіти всіх типів, завідувачі філій опорних шкіл; керівники, консультанти та психологи Центрів професійного розвитку педагогічних працівників; педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів освіти всіх типів; практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти.

 

У ході проведення заходу учасниками було встановлено проблеми, що виникають у процесі становлення європейських цінностей в українському суспільстві та визначено умови ефективного впровадження європейських цінностей в закладах освіти, зокрема:
 1. Цінність може успішно впроваджуватися у людській свідомості лише наскрізно, через настановлення й особистий приклад.
 2. Цінності не мають носити «показовий» характер, коли людина щось демонструє, бо того очікує суспільство, але так не відчуває. Важливо розуміти, що усвідомлення та реалізація цінностей дають можливість учасникам освітнього процесу сформуватися як особистість, відчути задоволення від праці й навчання та від життя в цілому.    
 3. Щоб ідея виховання на цінностях була реально, а не декларативно втілена у життя, всі учасники освітнього процесу (здобувачі освіти, їхні батьки, вчителі, викладачі, керівництво закладів освіти тощо) незалежно від віку, знань, досвіду чи соціального стану мають відчувати необхідність самокритично оцінювати себе та самовдосконалюватися.                 
 4. Цінності є ядром корпоративної культури закладу освіти і саме вони визначають норми та правила взаємодії між учасниками освітнього процесу. І саме з окреслення спільних цінностей розпочинається будь-який важливий процес в закладі освіти (наприклад, визначення місії закладу освіти, розробка Стратегії розвитку; створення системи оцінювання здобувачів освіти тощо). Тому важливим є дотримання та демонстрація цінностей у повсякденному житті, а не лише фіксація їх на папері чи електронному ресурсі.                 
 5. Важливим є усвідомлення того, що дотримання цінностей, в першу чергу, полегшує життя людини і її взаємодію з оточуючими, а по друге, допомагає уникнути покарання (якщо недотримання цінностей пов'язане з порушенням законів) і суспільного осуду (якщо недотримання цінностей пов'язане з порушенням суспільних норм).                 
 6. З метою уникнення некоректного трактування цінностей, потрібно проводити роботу щодо роз'яснення їх змісту всім учасникам освітнього процесу.
Організатори заходу висловлюють щиру подяку учасникам фасилітативної сесії за активність, доброзичливість та обмін думками, ідеями й пропозиціями, спрямованими на пошук ефективних шляхів впровадження європейських цінностей в закладах освіти в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”! 


четвер, 18 травня 2023 р.

Діалог-сесія «Психолого-педагогічні засади успішної реалізації діяльнісного підходу в Новій українській школі»

 17 травня 2023 року в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» в онлайн форматі відбулася Діалог-сесія для працівників психологічної служби закладів освіти всіх типів (практичних психологів та соціальних педагогів) та психологів центрів професійного розвитку педагогічних працівників Запорізького регіону «Психолого-педагогічні засади успішної реалізації діяльнісного підходу в НУШ». Спікерами заходу стали науковці кафедри менеджменту освіти та психології – Чемодурова Юлія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри та Гура Тетяна Євгеніївна, доктор психологічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності.

Під час діалог-сесії були розглянуті психолого-педагогічні засади діяльнісного підходу в освіті та особливості психологічного супроводу його успішної реалізації в умовах запровадження нових Державних стандартів початкової і базової середньої освіти, а також ефективні стратегії та тактики надання психолого-педагогічної підтримки педагогам в умовах реформування освітньої галузі.

 Відеозапис заходуВітаємо переможців у конкурсі з номінацій у межах XІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023»:

17 травня 2023 р. розпочала роботу XIV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2023», яка триватиме до 19 травня 2023 р. в онлайн-режимі.

Від закладів освіти Запорізької області до оргкомітету Виставки для розгляду подано 21 роботу. І ось нарешті підбиті підсумки.

На колективному стенді «Освіта Запорізького краю» маємо дев’ятнадцять золотих та дві срібні медалі!

Щиро вітаємо переможців, колективи закладів освіти-переможців, співробітників кафедри менеджменту освіти та психології, які здійснювали наукове керівництво, проводили експертизу, підтримували, надихали.

Окремо вітаємо учасників, наукове керівництво яких, здійснювали викладачі кафедри менеджменту освіти та психології

Переможці у конкурсі з номінацій у межах XІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023»:

Номінація «Інтеграція освіти та науки України у європейський простір: здобутки, проблеми, перспективи»

ЗОЛОТО

 • Запорізька гімназія №17 Запорізької міської ради, тема «Бренд-менеджмент в системі антикризового управління сучасним закладом загальної середньої освіти: здобутки Запорізької гімназії №17», наук. кер. Т. Бабко к.пед.н., доцент.
  Автори: Андрій Хмельницький, директор; Олена Тіщенко, заступник директора з навчально-виховної роботи

Номінація «Експериментальна математика в природничих науках і технологіях: від ідеї до прототипу»

ЗОЛОТО

 • Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради, тема «Розбудова дослідницького освітнього середовища КЗ «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР засобами експериментальної математики», наук. кер. Т. Гура, д.психол.н., професор.
  Автори: Наталя Гончаренко, директор; Наталія Жифарська, заступник директора; Оксана Шашкіна, керівник шкільного Наукового товариства

Номінація «Модель STEM-закладу освіти: стратегії, структура, напрями та форми діяльності»
ЗОЛОТО
 • Запорізька гімназія №107 Запорізької міської ради Запорізької області, тема «Розбудова та впровадження інтегрованого освітнього середовища для розвитку STEM- навичок учнів та педагогів у Запорізькій гімназії № 107 Запорізької міської ради Запорізької області», наук. кер. Т. Бабко, к.пед.н., доцент
  Автори: Олена Бабак, заступник директора; Олена Подгорна, заступник директора; Альона Черьомухіна, заступник директора

Номінація «Формула «4К» в дії: технології формування навичок ХХІ століття»

ЗОЛОТО

 • Комунальний заклад «Василівський ліцей «Сузір'я» Василівської міської ради Запорізької області», тема «Формування навичок «4К» здобувачів освіти засобами EduScrum-технології під час дистанційного навчання»), наук. кер. Т. Кравченко, к.держ.упр., доцент
  Автори: Анжела Познякова, директор; Наталія Чабан, заступник директора; Галина Олійник, заступник директора

Дякуємо за співпрацю!середа, 17 травня 2023 р.

 Дорогі освітяни, вітаємо з Тижнем науки 

та запрошуємо вас на 

Міжнародну науково-практичну конференцію

        «ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

Рекомендуємо завітати на наш напрям «Нові виклики й вектори змін менеджменту освіти, психології та педагогіки в сучасних умовах»де колеги діляться досвідом управлінської, психологічної, педагогічної діяльності. 

Запрошуємо долучитися до онлайн заходів 

17 травня 2023 року

Вебінар 

«Психолого-педагогічні засади успішної реалізації діяльнісного підходу в НУШ»

Час проведення: 11.00

Мета заходу: обговорення проблемних питань психолого-педагогічного супроводу реалізації діяльнісного підходу в освітньому процесі Нової української школи.

Категорія учасників: працівники психологічних служб (практичні психологи і соціальні педагоги) закладів загальної середньої освіти; практичні психологи Центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Модератор:  Чемодурова Ю.М., к. психол. н., доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Спікери:        Гура Т.Є., д. психол. н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

Чемодурова Ю.М., к. психол. н., доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

         

          18 травня 2023 року 

Вебінар 

«Практика підтримки та збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний час»

Час проведення: 14.00.

Мета заходу:   опрацювання питання вибору практики підтримки та    збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний час

Категорія учасників: практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти усіх типів

МодераторОлена Сироватко, методист обласного науково-методичного центру КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Спікери:   Олена Сироватко, методист обласного науково-методичного центру    КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

Оксана Нечитайло, практичний психолог Володимирівського ліцею «Успіх» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області;

Ольга Сінченко, практичний психолог Запорізької гімназії № 89 Запорізької міської ради Запорізької області;

Ірина Антоненко,  практичний психолог Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради Запорізької області;

Юлія Васьковцова, практичний психолог Запорізької гімназії № 31 Запорізької міської ради Запорізької області

РЕЄСТРАЦІЯ


19 травня 2023 року

Фасилітативна сесія 

«Формування європейських цінностей в новій українській школі»

Час проведення: 10.00

Мета заходу: формування у педагогічних працівників розуміння змісту європейських цінностей та пошук ефективних шляхів їх впровадження в закладах загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа".

Категорія учасників: директори, заступники директорів закладів освіти всіх типів, завідувачі філій опорних шкіл; керівники, консультанти та психологи Центрів професійного розвитку педагогічних працівників; педагогічні працівники закладів освіти всіх типів; практичні психологи, соціальні педагоги загальноосвітніх закладів освіти

Фасилітатор: Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент

РЕЄСТРАЦІЯ


Вебінар

«Формувальне оцінювання як інструмент реалізації компетентнісного підходу на уроках»

Час проведення: 14.00

Мета заходу: обговорення проблемних питань здійснення педагогами формувального оцінювання як інструменту реалізації компетентнісного підходу на уроках

Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освіти

Модератор(и):

Вікторія Іванова, завідувач обласного науково-методичного центру КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

Руслан Шаламов,  кандидат біологічних наук, заслужений учитель України, учитель біології Харківського обласного наукового ліцею-інтернату «Обдарованість».

Спікери:

Вікторія Іванова, завідувач обласного науково-методичного центру КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

Руслан Шаламов,  кандидат біологічних наук, заслужений учитель України, учитель біології Харківського обласного наукового ліцею-інтернату «Обдарованість».Радиомо звернути увагу на виступ Richard P. Brown, Columbia University College of Physicians and Surgeons, Patricia Gerbarg, New York Medical College (USA, New York). Crisis, Stress, and Trauma Relief for Children Breath-Body-Mind Medicine, оскільки турбота про своє психологічне здоров'я є запорукою нашого благополуччя.

Сподіваємося, що інформація буде корисною у вашій професійній діяльності. Чекаємо на зустріч з вами на онлайн заходах

понеділок, 15 травня 2023 р.

Фасилітативна сесія «Формування європейських цінностей в новій українській школі»

 Шановні колеги!

запрошуємо вас на Фасилітативну сесію

«Формування європейських цінностей в новій українській школі»

Захід відбудеться 19 травня 2023 року о 10.00 в рамках  роботи Міжнародної науково-практичної конференції «ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»,

Категорія учасників: директори, заступники директорів закладів освіти всіх типів, завідувачі філій опорних шкіл; керівники, консультанти та психологи Центрів професійного розвитку педагогічних працівників; педагогічні працівники закладів освіти всіх типів; практичні психологи, соціальні педагоги загальноосвітніх закладів освіти

Фасилітатор: Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬвівторок, 9 травня 2023 р.

Тренінг професійного розвитку (балінтовська група)

 З 01.05.2023 по 05.05.2023 був проведений Тренінг професійного розвитку (балінтовська група), учасниками якого стали практичні психологи, соціальні педагоги, педагогічні працівники закладів освіти всіх типів. 

Тренінг провела Тетяна Афанасьєва, завідувачка кафедри менеджменту освіти та психології, к.психол.н.доц.
В процесі проходження  тренінгу учасники отримали психологічну допомогу та підтримку власної професійної діяльності в умовах воєнного стану. Учасники тренінгу мали можливість обговорити складні випадки зі своєї професійної діяльності, відпрацювати пов'язані з ними емоції та поділитись досвідом.

четвер, 4 травня 2023 р.

Воркшоп «Душевне SPA для педагогів: відновлення психоемоційного балансу»

 03 травня 2023р з відбулася онлайн-зустріч з педагогічними працівниками Запорізької області в форматі воркшопу «Душевне SPA для педагогів: відновлення психоемоційного балансу»,  який провела Тетяна Афанасьєва, завідувач кафедри, к.психол.н., доцент.  Учасники заходу на власному досвіді відпрацювали техніки самодопомоги при роботі зі стресом.

Дякуємо всім учасникам за активність та небайдужість до свого психологічного здоров’я.


Завершилися курси підвищення кваліфікації практичних психологів закладів дошкільної освіти

      З 17 квітня 2023 року відбулися курси підвищення кваліфікації практичних психологів закладів дошкільної освіти області за неосновною (по 26 квітня) та основною (по 3 травня) спеціалізацією.

Навчання проходило в асинхронному режимі, що дозволило учасникам поспілкуватися з викладачами на вебінарах під час онлайн зустрічей, а також самостійно опрацювати матеріал із запропонованих тем у зручний для себе час.

Відповідно до програми КПК, учасники мали можливість вдосконалити свої професійні компетентності щодо сучасних форм і методів роботи практичного психолога, оволоділи знаннями з сучасної нейропсихології, навичками з надання психологічної допомоги особистості, зокрема кризово-інтервентного психологічного консультування; розглянули основні виклики у роботі психологічної служби дошкільного закладу щодо створення безпечного освітнього середовища та відчули на собі дію арт-терапевтичних методів як дієвих засобів подолання психологічних стресів сьогодення, пов’язаних з війною.

Дякуємо всім слухачам за роботу, за активність, відповідальність і зацікавленість!

Вітаємо із завершенням курсів підвищення кваліфікації керівників закладів позашкільної освіти

         З 17 квітня по 3 травня 2023 року тривали курси підвищення кваліфікації за програмою «Керівники (директори, заступники), методисти, завідувачі відділами закладів позашкільної освіти», учасниками яких стали 22 представники управлінських команд закладів позашкільної освіти Запорізької області.

Обов’язки куратора групи виконувала доцент кафедри менеджменту освіти та психології, к. пед.наук, доцент Бабко Тетяна Миколаївна.

Курси проходили у дистанційному форматі, який передбачав он-лайн зустрічі, самостійне вивчення навчально-методичних матеріалів, виконання практико зорієнтованих залікових завдань.

Слухачі активно брали участь у вебінарах, вивчали матеріали курсів, здійснювали аналіз своєї управлінської та методичної діяльності; прогнозували майбутні кроки професійної діяльності.

Дуже продуктивною і корисною для слухачів стала управлінська практика, яку було проведено у форматі відкритого форуму "Управлінські лайф-хаки підтримки Запорізького освітнього фронту".

Отже, щиро вітаємо всіх слухачів із завершенням курсів підвищення кваліфікації, сподіваємось на плідну співпрацю у міжкурсовий період!

вівторок, 2 травня 2023 р.

Тренінг "Розробка інструментів формувального оцінювання: психолого-педагогічний аспект"

 24.04-28.04.2023 було проведено тренінг "Розробка інструментів формувального оцінювання: психолого-педагогічний аспект". Тренер - к.п.н., доцент Бабко Т.М., ділиться своїми враженнями від заходу:

"Нарешті ми знову повернулися до тренінгової роботи. Продовжуємо готувати вчителів до реалізації НУШ у базовій школі. А для мене великим професійним подарунком стало те, що знову зібралася група на тренінгову програму "Розробка інструментів формувального оцінювання: психолого-педагогічний аспект"! Спасибі, колегам за довіру й визнання актуальності цього напряму!

Особливо цінним є те, що навіть в таких несприятливих умовах військового часу, педагоги Запорізької області вірять в важливість освітніх змін і розуміють їх значення для майбутнього України!"