Гревцева Євгенія Олександрівна - кандидат наук з державного управління, доцент.

Коло наукових інтересів: 
- державна соціальна політика;
- механізми державного управління освітою;
- менеджмент освіти;
- маркетингова діяльність в закладах освіти;
- корпоративна культура закладу освіти;
- психологія управління.

Останні публікації:
1. Гревцева Є.О. Методологія оцінювання ефективності державного управління якістю життя населення / Є.О. Гревцева // Право та державне управління. – 2016. – № 1. – С. 70-76.
2. Гревцева Є.О. Теоретичні основи дослідження освітнього маркетингу / Є.О. Гревцева // Наука і вища освіта : тези доповідей XXV Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 7 квітня 2017 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 232.
   3. Гревцева Є.О. Теоретичні та історичні засади дослідження феномену лідерства в діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Є.О. Гревцева // Наука і вища освіта : тези доповідей XXVІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 15 листопада 2017 р. / Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2017. - С. 147-148.
    4. Гревцева Є.О. Децентралізація освіти в Україні: проблеми та перспективи / Є.О. Гревцева // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2017 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя : КПУ, 2017. –  С. 290-293.
5. Підготовка керівників закладів освіти до роботи в умовах полікультурного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Є.О. Гревцева // Збірник наукових праць ЗОІППО. – 2018. – № 3(32). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/17N86ySDVm_Kqf5kHrBSmQ2Wnc_4QYOMN/view
6. Гревцева Є.О. Побудова кореляційної матриці SWOT-аналізу діяльності закладу освіти / Є.О. Гревцева // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О.В. Варецька ; упорядник Т.Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. - Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. - Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). - Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 212 с. – С. 89-96.
7. Гревцева Є.О. Тімбілдінг як один з найбільш ефективних інструментів корпоративного управління в закладах освіти всіх типів / Є.О. Гревцева // тези доповідей XXVІІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 14 листопада 2018 р. / Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2018. – С. 230.
   8. Гревцева Є.О. Теоретичні засади формування міжкультурної компетентності керівника закладу освіти / Є.О. Гревцева // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. ХХІV-ХХV. – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. - Вип. XXIV–XXV. - С. 14–22.
    9. Бабко Т.М., Гревцева Є.О. Роль мережевої взаємодії у формуванні організаційної культури сучасного закладу освіти / Т.М. Бабко, Є.О. Гревцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 60. - Т. 1 - С. 183-188.
    10. Гревцева Є.О., Набока К.О. Напрями вдосконалення системи управління якістю освіти на місцевому рівні / Є.О. Гревцева, К.О. Набока // Сolloquium-journal. – 2019 – №4 (28). – С.8-12.
    11. Методи проведення тімбілдінгу для працівників закладів освіти // Матеріали V Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 16-17 травня 2019 року, м. Запоріжжя. - 2019. - №. 3(35). - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1jrc2NS8q-DYJqU4fzOHzmvFQxLtSLSCL/view
   12. Гревцева Є.О. Кравченко Т.В. Організаційно-правовий механізм формування та реалізації кадрової політики в закладі освіти / Є.О. Гревцева, Т.В. Кравченко // Сolloquium-journal. - 2020. - №4 (56). - С. 5-11.
    13. Кравченко Т.В., Гревцева Є.О. Сучасний стан державного управління соціальним захистом педагогічних працівників в Україні / Кравченко Т.В., Гревцева Є.О. // Право та державне управління. - 2020, № 1. - Т. 2. - С. 128-134.
  14. Гревцева Є.О. Компетентнісний підхід до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя) : Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2020. - №2(39). - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1qOZjrxw64TowYWylqO7JvG_vdJMU3Ru0/view
   15. Гревцева Є.О. Особливості застосування педагогічними працівниками нових соціально-професійних ролей як важливої складової свого професійного розвитку / Є.О. Гревцева // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - Вип. XXХ–XXXІ. - Запоріжжя : СТАТУС, 2020. - С. 33-42.
   16. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту групових проектів для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти всіх типів [галузь знань 01 ОСВІТА спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА спеціалізація «Управління навчальним закладом»] / Укладачі: Є.О. Гревцева, Т.В. Кравченко, Т.О. Афанасьєва. Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО», 2020. – 19 с.
  17. Методичні рекомендації до навчального дистанційного курсу «Нова українська школа: управлінський аспект» для керівних кадрів закладів загальної середньої освіти / Укладачі: Т.В. Кравченко, Є.О. Гревцева, Т.О. Афанасьєва. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО», 2020. – 57 с.
   18. Гревцева Є. Управління конфліктами в педагогічному колективі. Особливості управління конфліктами в педагогічному колективі в умовах дистанційного і змішаного навчання / Є. Гревцева // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. — С. 45-54.
    19. Вплив професійної мотивації вчителя на мотивацію учнів до навчальної діяльності // Є.О. Гревцева, В.П. Журавльова // Педагогічні науки та освіти : збірник наукових праць ЗОІППО. 2020. Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ. Ч.2. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.
    20.  Розробка концепції мотивації професійного розвитку педагогічних працівників в закладі освіти / Є.О. Гревцева // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти» (10-12 листопада 2020 р., м. Запоріжжя) : Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2020. №5(42). Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1a92v_Gbu6YHWLmf_CNSu68xBA-SawuP7/view
    21. Гревцева Є.О. Шляхи формування та розвитку команди в закладі освіти / Є.О. Гревцева // Colloquium-journal. 2021. №3 (90). С. 13-17.
 
 
 


Немає коментарів:

Дописати коментар