Гура Тетяна Євгенівна


 

Гура Тетяна Євгеніївна

доктор психологічних наук, професор

Коло наукових інтересів:

дитячий психолог, фахівець у галузі когнітивної психології, психологічного консультування, організаційної психології та психології професійного розвитку;
експерт та тренер НУШ, сертифікований тренер з ігрових та діяльнісних методів навчання, інклюзивної освіти.

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі одноосібних та колективних монографій, навчальних посібників, статей у фахових міжнарожних та вітчизняних виданнях;

Останні публікації:


1.     Гура Т., Рома О. Діяльнісний підхід у базовій середній освіті: від педагогічної теорії до освітянської практики. Нова українська школа у базовій середній освіті: впевнені кроки Запорізької області: науково-методичний посібник / відп. ред. Т.Є. Гура ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Запоріжжя : ЗОІППО, 2022. 303 с. С. 26-40.

2.     Гура Т., Чернікова Л., Фокша С. Державний стандарт базової середньої освіти: результати пілотного впровадження у Запорізькій області. Нова українська школа у базовій середній освіті: впевнені кроки Запорізької області: науково-методичний посібник / відп. ред. Т.Є. Гура ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Запоріжжя : ЗОІППО, 2022. 303 с. С. 9-25.

3. Gura T., Gura O., Khodakovska A., Voloshko T., Diachkova V. Peculiarities of awareness by teachers of the New Ukrainian School and teachers of higher education institutions of Ukraine of the essence of effective teaching methods. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research open journal. 2021. 11/02. P.165-169. http://www.magnanimitas.cz/11-02-xxi  is indexed by Web of Science

4. Gura T., Gura Jr. O., Chernikova L., Gura O. Peculiarities of onboarding in modern IT projects. Information Technologies and Learning ToolsVol. 87 No.1. 2022. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4682 is indexed by is indexed by Web of Science

5. Гура Т.Є., Гура О.І. Ціннісна складова інклюзивної компетентності вчителя Нової української школи. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 1 (37). Ч.І 2021. 280с. C.149-157.

6. Гура Т.Є., Волошко Т.В. Науково-теоретичні основи формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки: теорія і практика. 2021. №4(40). 110-118.

7. Gura T., Gura O., Castanheira P., Roma O. Teacher Readiness to Implement Learning Through Play in Ukrainian Primary Schools: a Preliminary Study. ScienceRise: Pedagogical Education. 2022. 5 (50). URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/264230

8. Гура Т., Кузнєцова О., Рома О. Готовність українських педагогів до впровадження діяльнісних методів навчання у шкільну освіту: психологічні передумови та особливості розвитку. Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки. 2022. Спецвипуск. C. 23-31. URL: http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/spec-2022

9. Гура Т.Є., Гура О.І. Діяльнісні методи навчання в українській початковій школі: стан та перспективи реалізації. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська початкова школа: нові виміри професійного розвитку вчителя». (16-17 вересня 2021 року, м. Запоріжжя). №5(47)/2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1Aq84LjIRWtrmuMCvwDifdTMh1CdUQ7Lu/view

10. Гура Т.Є. Супровід науково-дослідницької діяльності школярів: нові виклики професійної підготовки вчителів Нової української школи. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. №1(48). 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/1-UmJV9Cmf3KR7o3AcM7dTFtRigY8tATw/view

11. Гура Т.Є., Гура О.І. Особливості реалізації діяльнісного підходу в реаліях дистанційної освіти. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Випуск №4(51). 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/1PkOzZQErxMhs2bzxcJISt-VtMVd7AV7U/view


Немає коментарів:

Дописати коментар