Гура Тетяна Євгенівна Гура Тетяна Євгеніївна

доктор психологічних наук, професор

Коло наукових інтересів:

дитячий психолог, фахівець у галузі когнітивної психології, психологічного консультування, організаційної психології та психології професійного розвитку;
експерт та тренер НУШ, сертифікований тренер з ігрових та діяльнісних методів навчання, інклюзивної освіти.

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі одноосібних та колективних монографій, навчальних посібників, статей у фахових міжнарожних та вітчизняних виданнях;
http://orcid.org/0000-0002-4869-1360


Останні публікації:


 1. Гура Т., Гура О. Дослідження здатності до схематизації здобувачів ступеня доктора філософії (Ph.D.) Як механізму їх професійного мислення та мислекомунікації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць / за наук. редакцією І. С. Булах. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 12 (57). 138 с. С. 16-25.
 2. Gura O., Gura T. The study of practical psychologists' professional thinking: the authors' integrative and thinking-activity approach. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». 2020. №2. V.2. 316 с. С. 130-142.
 3. Gura T., Gura O., Chernikova L. Research on metacognitive skills of software testers: a problem statement. ICTERI 2020 Proceedings, Vol/ II are indexed by Scopus.
 4. Gura T., Pshenychna O., Klopov R., Gura O. Improvement of the student evaluation system based on the ICT use. E3S Web Conf. Volume 166, 2020. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020).
 5. Гура Т.Є. PLAY VS GAME, ГРАТИ VS ГРАТИСЬ. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2020. №1(38). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1aITMbsifOlKajs3juJLRr88ygaDmbTDM/view (дата звернення: 15.08.2020).
 6. Гура Т.Є., Гура О.І. До питання організації навчання в закладах вищої освіти в умовах нової нормальності. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 листопада 2020 року, м. Запоріжжя).  Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 120 с. С.11-12.
 7. Гура Т.Є., Рома О.Ю. Дитяча гра у ціннісному просторі українських педагогів: виклики сучасності. Регулююча дія ціннісних орієнтацій у житті дитини : м-ли міжн. наук.-практ. конф. (12 листоп. 2020 р., м. Київ). Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. 227 с.
 8.  Гура Т.Є. Психологічні складові професійної готовності педагогів до реалізації інклюзивного навчання. Інноваційні методи комплексного супроводу розвитку та навчання дітей з особливими освітніми потребами: досвід Дніпрорудненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Талант»: колективна монографія/ відп. ред. Т.Є. Гура. Запоріжжя: Статус, 2019.
 9. Гура Т., Рома О. Підготовка вчителів початкових класів Запорізької області до впровадження ігрових методів навчання: від діагностики до розвитку ігрової компетентності. Упровадження концепції Нової української початкової школи в Запорізькій області: перші кроки: колективна монографія / відп. ред. Т.Є. Гура. Запоріжжя: ФОП К.С. Советнікова, 2019. 260 с. С. 42-64.
 10. Гура Т.Є., Гура О.І. Формування європейської проектної культури: основні рівні, напрями та етапи. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2019. № 1 (32). С.39-46.
 11. Гура Т.Є.,Гура О.І. Теоретико-методичні основи дослідження управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2019. № 2 (33). С.36-41.


Немає коментарів:

Дописати коментар