вівторок, 9 червня 2020 р.

04 червня 2020 р. відбулась відкрита лекція доцента кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР, кандидата наук з державного управління Кравченко Тетяни Володимирівни за темою: «Фандрайзинг: залучення додаткових ресурсів в діяльність освітньої системи» для слухачів КПК: «Керівники (директори, заступники), методисти, завідувачі відділами закладів позашкільної освіти»). Відкрита лекція проводилась у форматі вебінару на платформі ZOOM. 
Питання які були розглянуті: 
- Загальні положення фандрайзингової діяльності ЗПО ; 
- Поняття та завдання фандрайзингу; 
- Види та джерела фінансування; 
- Технологічні складові управління фандрайзинговою діяльністю в межах ЗПО: модель, етапи, методи. 
Форми та методи організації освітньої діяльності. В процесі лекції активно використовувались діяльнісний підхід, групові та індивідуальні форми організації навчальної діяльності, широкий спектр інформаційно-комунікативних технологій, а також інноваційних способів і методів організації сучасного освітнього середовища.  
На лекції були присутні: Афанасьєва Т.О., завідувачка кафедри, кандидат психологічних наук, доцент;  Аксьонова О.П., кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя, доцент; Бабко Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент; Барліт О.О., кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри теорії та методики виховання, доцент; Берегова О.А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін, доцент; Варецька О.В., доктор педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи, професор; Гревцева Є.О., кандидат наук з державного управління, доцент; Гура Т.Є, доктор психологічних  наук, професор; Задорожкіна Я.С., начальник навчально-методичного центру; Мінакова І.В., старший викладач кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя; Чемодурова Ю.В. – кандидат психологічних наук, доцент; Чернікова Л.А., кандидат педагогічних наук, проректор з навчально-методичної роботи, доцент; Шацька Н.М.,  кандидат  педагогічних наук, учений секретар.

Слухачі та викладачі відмітили професійно-практичну та компетентністну основу побудови лекції, високий науковий рівень володіння матеріалом, актуальність та сучасність змісту лекції, систематичність та логічну послідовність подачі матеріалу. Лектор виявив глибокі знання з теми і вміння знаходити оптимальну форму їх донесення до слухачів в умовах сучасних вимог дистанційного навчання. Комфортна атмосфера сприяла створенню позитивного настрою, активній комунікації, взаємодії та обміну досвідом.  Лекція проведена на високому науковому і навчально-методичному рівні та  відповідає вимогам вищої школи.
Щира вдячність всім учасникам лекції за співпрацю, цікаві ідеї та час проведений з користю. 

Немає коментарів:

Дописати коментар