Тренінги 2019

Кафедра менеджменту освіти та психології запрошує Вас взяти участь у тренінгах, які заплановано на 2019 рік. З переліком тренінгів Ви можете ознайомитись тут
Реєстраційні форми відкриті до  кінця 2018 року.
Тренінги кафедри менеджменту освіти та психології тут.

Дякуємо за співпрацю!


Тренінг «Базові навички медіатор в навчальному закладі»
Медіація – це добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна третя особа (медіатор) допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації, що склалася. Медіатор – спеціально підготовлений посередник у вирішенні конфліктів, який однаково підтримує обидві сторони та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рішення.
Шкільна служба порозуміння - це об'єднання учасників освітньо-виховного процесу різних рівнів (співробітників освітньої організації, учнів, батьків та ін.), спрямоване на надання сприяння в запобіганні та вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають в процесі навчально-виховної діяльності.

 Результати проходження тренінгу:
  •  оволодіння знаннями та навичками конструктивного вирішення конфлікту,
  •  ознайомлення із психологічними особливостями поведінки під час конфлікту,
  •  уміння опановувати власні емоції, емоцій співрозмовника та будувати ефективне спілкування,
  • навички визначення власної стратегії поведінки у конфлікті, а також вміння керувати розмовою, переговорами,
  •   вміння визначати стратегію співрозмовника,
  •  вміння знаходити оптимальне рішення у будь-якій конфліктній ситуації,
  •  знання щодо особливостей організації та стоврення «Школи порозуміння»,
  •   отримання досвіду проводити медіації та «Кола».

Категорія учасників: практичні психологи, соціальні педагоги, заступники директорів, методисти, вчителі

Тренер: Афанасьєва Тетяна Олександрівна - завідувач кафедри менеджменту освіти та психології, кандидат психологічних наук, доцент; старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Тренінг «СМД (системо-миследіяльністний)-підхід в соціально-психологічному консультуванні»


Мета тренінгу: створення умов для отримання практичних навичок застосування методу розстановок в рамках СМД-підходу.
Завдання тренінгу:
1. Ознайомитися з категоріями діяльності, миследіяльності і оргтехнічної системи.
2. Відпрацювати прийоми використання СМД в якості засобів організації і ведення консультаційної роботи.
3. Визначити основні напрямки використання отриманих знань і навичок в психологічному консультуванні
Результати проходження тренінгу:
• розвиток досвіду надання соціально-психологічної допомоги та самоорганізації;
• освоєння СМД-підходу як засобу прийняття рішень в умовах змін;
• знайомство з принципами ведення консультування в системо-миследіяльністному підході.

Категорія учасників: практичні психологи

Тренер: Копитін Іван Володимирович
2012-2017 р. – практикуючий психолог;
2011 р. – пройшов авторський навчальний тренінг «Технологія ведення розстановок в СМД-консультуванні»;


2012 р. – закінчив магістратуру Класичного приватного університету за спеціальністю «Психологія».


Тренінг «Гра як система, підхід та інструмент, який працює сьогодні (зокрема гра з конструктором LEGO) »

 «Гра з LEGO» — це практичний інструмент для навчання, це технологія навчання. Виконуючи веселі завдання і граючись набором з шести LEGO® DUPLO®, діти тренують пам’ять, розвивають моторику і мислять творчо. Крім того, використання цієї технології дає можливість адаптувати і, звичайно, створювати власні завдання відповідно до вмінь та інтересів дітей.

Категорія учасників: практичні психологи, вихователі ДНЗ, завідувачі ДНЗ.

Тренери: 
 Гура Тетяна Євгеніївна– проректор з наукової роботи
 та міжнародної діяльності, доктор психологічних наук,
 професор кафедри менеджменту освіти та психології.


Афанасьєва Тетяна Олександрівна - завідувач кафедри менеджменту освіти та психології, кандидат психологічних наук, доцент; старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти»
Тренінг «Тімбілдінг (командоутворення)
 в управлінні педагогічним колективом»

У згуртованому колективі взаємодопомога – це запорука успіху. Без підтримки можуть бути досягнуті лише особистісні цілі членів педагогічного колективу, але не загальна мета навчального закладу. Тому у навчальних закладах, орієнтованих на розвиток практикують модель командного управління. Керівник уміло впливає як на конкретних працівників, так і на весь колектив. Для того щоб педагогічний колектив став дійсно міцною командою, керівнику необхідно провести ґрунтовну й досить кропітку роботу із об’єднання співробітників. На сьогоднішній день основним методом розвитку командної роботи є тімбілдинг або система командоутворення, завдяки якій створюються й корегуються установки співробітників організації.

В результаті проходження тренінгу Ви отримаєте:
теоретичні знання та практичні навички щодо застосування тімбілдінгу в навчальному закладі для підвищення ефективності управління педагогічним колективом, зокрема, це стосується таких аспектів як:
·   розвиток командного духу в роботі співробітників навчального закладу;
·  можливість виявляти і реалізовувати особистісний потенціал співробітників;
·  виявлення помилок у спілкуванні, що породжують взаємне нерозуміння між членами педагогічного колективу;
·   вирішення та попередження конфліктних ситуацій;
·  розвиток здатності швидко приймати рішення в критичних і нестандартних ситуаціях;
· виховання в колективі довіри один до одного та прихильності цілям навчального закладу;
·  формування нематеріальної мотивації персоналу;
·   створення згуртованого та креативного колективу однодумців.

Категорія учасників: керівники навчальних закладів

Тренер:Гревцева Євгенія Олександрівна - кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту освіти та психології
Тренінг «Формування комунікативної і конфліктологічної компетентності керівника навчального закладу»

Про тренінг: Конфлікти є частиною повсякденного життя. Багато з нас практично щодня є учасниками конфлікту. При цьому конфлікт не може розглядатися як відхилення від нормальної поведінки людей, тому що являє собою вид спілкування, в основі якого лежать суперечності сторін. В процесі тренінгу ми розглянемо конструктивні шляхи виходу з конфліктної ситуації.
Щоб управляти конфліктною ситуацією, необхідно добре розуміти психологічні механізми ескалації та перебігу конфліктів, знати динаміку їх прояву, передбачати можливі дії опонентів. У процесі проведення тренінгу велика увага приділятиметься формуванню конфліктологічної та комунікативної компетентності керівника навчального закладу.

В результаті проходження тренінгу Ви отримаєте:
·        інформацію про суть конфлікту і причини його виникнення;
·        практичні навички безконфліктного спілкування, посередництва в конфліктах.
 Тренінг допоможе розвинути: комунікативні навички, терпимість, толерантність у ставленні до людей; визнання права особистості на самостійність і незалежність.
Отримані знання дозволять: сформувати вміння доказово, аргументовано викладати свою точку зору, зберігати витримку і спокій, сприймати критику, з повагою ставитися до думки опонента; впроваджувати елементи естетичного виховання, культури мовлення і культури спілкування; згуртувати педагогічний колектив.
Категорія учасників: керівники навчальних закладів
Тренер:

 Гревцева Євгенія Олександрівна - кандидат наук з державного управління, доцент.


                                     

Тренінг «Профілактика і корекція професійних деформацій особистості»
Професійна діяльності практичного психолога носить стресогенний характер, характеризується підвищеними вимогами до особистості психолога-практика та рівня його професіоналізму. Отже, метою тренінгу є формування адекватних уявлень про вплив професійної психологічної діяльності на особистість практичного психолога, підвищення рівня його аутопсихологічної компетентності та стресостійкості, формування необхідних умінь і навичок з профілактики і корекції різних форм професійно обумовлених особистісних деформацій і деструкцій.
В результаті проходження тренінгу:
·                     навчитесь діагностувати, формулювати й інтерпретувати проблеми особистісно-професійного розвитку фахівця-психолога, різні професійно обумовлені особистісні деструкції (кризи, деформації, «синдром емоційного вигорання»);
·                     оволодієте основними методами, техніками, прийомами профілактики та корекції професійних деформацій, підвищення стресостійкості особистості.
Категорія учасників: практичні психологи.

Тренер: Чемодурова Юлія Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту освіти та психології; науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти».
 
Тренінг «Протидія торгівлі людьми в Україні»

Торгівля людьми, зокрема дітьми, є порушенням прав і суперечить міжнародним нормам та Конституції України. Проте це явище було і залишається актуальною проблемою для України. Сучасні форми експлуатації та нові виклики, що їх переживає світ і Україна зокрема, створюють загрозу потрапляння у ситуацію торгівлі людьми практично всіх соціальних груп населення. Низка факторів, а саме: збройний конфлікт на Сході країни, підвищення рівня мобільності населення, поява внутрішньо переміщених осіб та пов’язані з цим трудова міграція населення, економічна нестабільність, зростання рівня безробіття, сприяють, на жаль, поширенню випадків учинення цих злочинів.
В результаті проходження тренінгу Ви отримаєте знання про сутність явища торгівлі людьми, його причини, масштаби та наслідки, ознайомитесь з процесом ідентифікації осіб, особливо дітей, постраждалих від торгівлі людьми, з особливостями надання відповідної допомоги, а також із основними принципами та компонентами Національного механізму взаємодії для надання такої допомоги в рамках Закону України «Про протидію торгівлі людьми».
Категорія учасниківпедагогічні працівники закладів освіти Запорізького регіону.


Тренер: Чемодурова Юлія Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту освіти та психології; науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти».
«Тренінг професійного зростання працівника психологічної служби»

 Тренінг дає можливість познайомитися з таким психологічним феноменом як «системне мислення», з особливостями процесу «самопізнання» та «самовизначення» та їхнім впливом на ефективність професійної діяльності, оволодіти навиками системного мислення, відпрацювати їх в процесі виконання практичних завдань та навчитися використовувати їх в процесі професійної діяльності, а також дослідити взаємозв’язок між особливостями власної особистості та стилем професійної діяльності.
 Тренінг спрямований на ознайомлення з різновидами такого психічного процесу як «мислення» та на розвиток саме практичних навичок системного мислення, які є необхідними для професійної діяльності  психолога. Особливістю цього тренінгу є використання системи авторських вправ, в процесі виконання яких учасник тренінгу отримує можливість по-новому подивитися на самого себе в процесі власної професійної діяльності та, аналізуючи власну модель поведінки з точки зору системного мислення самостійно скорегувати власні дії або процес професійної взаємодії з клієнтом.

В результаті проходження тренінгу учасник ознайомиться з таким психологічним феноменом як «системне мислення» та отримає сформовані навички системного мислення в процесі професійної взаємодії, а також зможуть дослідити залежність між особливостями власної особистості та моделлю своєї професійної діяльності задля підвищення рівня власної ефективності.

Категорія учасників: працівники психологічної служби.

Тренер: Черкашина Інна Михайлівна - практичний психолог, сфера наукових інтересів якого полягає в дослідженнях системного мислення. 5 років практичної діяльності: розробка та застосування програм розвитку дітей з ЗПР, розробка та застосування програм корекції дитячо-батьківських відносин, соціально-психологічне супроводження дітей, що знаходяться в умовах довготривалого лікування. Тренінг «Психологічне забезпечення ефективної взаємодії сім’ї та навчального закладу»


Тренінг дає можливість познайомитися з соціально-психологічними особливостями ефективного спілкування з батьками шкільних та дошкільних навчальних закладів. На сьогоднішній день існує значна проблема в налагоджуванні зв’язків в системі «дитина-родина-навчальний заклад» і роль психолога в цьому важко переоцінити.
Тренінг спрямований на ознайомлення з особливостями  «ефективного спілкування» та на розвиток саме практичних навичок необхідних психологу для успішної реалізації ролі медіатора не тільки в дитячо-батьківских відносинах, але й в системі «дитина-родина-навчальний заклад». Особливістю цього тренінгу є використання системи авторських вправ, в процесі виконання яких учасник тренінгу отримує можливість по-новому подивитися на самого себе в процесі власної професійної діяльності та, аналізуючи власну модель поведінки з точки зору системного мислення, самостійно скорегувати власні дії або процес професійної взаємодії з клієнтом та реалізувати процес організації ефективної взаємодії сім’ї та навчального закладу.

В результаті проходження тренінгу учасники ознайомляться з налагоджуванням процесу ефективної взаємодії сім’ї та навчального закладу, та отримають навички медіатора психологічно-інформаційних процесів, задля підвищення рівня власної ефективності. 

Категорія учасників: працівники психологічної служби.

Тренер: Черкашина Інна Михайлівна - практичний психолог, сфера наукових інтересів якого полягає в дослідженнях системного мислення. 5 років практичної діяльності: розробка та застосування програм розвитку дітей з ЗПР, розробка та застосування програм корекції дитячо-батьківських відносин, соціально-психологічне супроводження дітей, що знаходяться в умовах довготривалого лікування. Тренінг організаційного розвитку освітнього закладу.

Шкільні команди, що розробляють та впроваджують зміни розвитку в діяльність своєї школи потребують не лише теоретичних знань, але й підтримки в практичному визначенні стратегії розвитку (місія школи, цілі діяльності, проектування змін) своєї  школи, оволодінні відповідними технологіями і головне – окреслити дорожню карту розвитку саме для своєї школи. Тренінговий формат сприяє формуванню командних відносин, що є базовим для реалізації проектного підходу, стане першим кроком у створенні команди розвитку школи. В процесі тренінгу опрацьовуються і соціально-психологічні аспекти діяльності колективу (лідерство, комунікації, мотивація працівників, організаційна культура), які є запорукою ефективності освітнього закладу. Цікавим для учасників тренінгу буде ознайомлення з технологіями залучення додаткових ресурсів в діяльність школи, пошук конкретних джерел. В процесі тренінгу обговорюються сучасні тренди в освіті.

В результаті прохождення тренінгу Ви зрозумієте:
зміст змін, що відбуваються в школі відповідно до Концепції нової української школи;
сутність стратегічного (проектного) управління;
 основні фактори, що забезпечують ефективність діяльності Вашої школи.


Категорія учасників: шкільні команди розвитку (директор школи, активні члени педагогічного колективу, що залучаються до впровадження інновацій для розвитку школи.

Немає коментарів:

Дописати коментар