Тренінги

Кафедра менеджменту освіти та психології запрошує Вас взяти участь у тренінгах, які заплановано на 2022 рік.

Тренер: Бабко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.
Тренінг "Організація освітнього процесу в Новій українській школі на засадах педагогіки партнерства"


Що треба робити для позитивного соціально-психологічного клімату у школі?
Знають мабуть усі. Але як це втілити у життя?
Відвідавши тренінг учасники набудуть практичних знань і вмінь оволодіння технологіями співробітництва та підтримки дитини в освітньому процесі; методами та прийомами формування лідерської культури усіх субʼєктів освітнього простору, технікою розробки інтерактивних форм проведення батьківських зборів та годин спілкування.
Категорія учасників: директори та заступники закладів загальної середньої освіти; методисти методичних служб
Тренер: Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.


Тренінг "Розробка інструментів формувального оцінювання: психолого-педагогічний аспект"

Педагогічні технології Нової української школи висувають нові вимоги до організації оцінювання результативності особистих досягнень кожного учня.
Зміст даної тренінгової програми відкриває психолого-педагогічні аспекти застосування рефлексивної діяльності, методів і прийомів самооцінювання учнів початкової та основної школи.
Категорія учасників: заступники директорів закладів освіти, вчителі різних навчальних предметів
Тренер: Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.


Тренінг "Партнерська інтервізія як сучасна форма психосоціальної підтримки та професійного розвитку вчителя: практика впровадження"


Категорія учасників: директори, заступники директорів, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти; працівники Центрів професійного розвитку
Тренери:
Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології, 
Тедєєва С.В.Тренер: Гура Тетяна Євгеніївна– проректор з наукової роботи
 та міжнародної діяльності, доктор психологічних наук,
 професор кафедри менеджменту освіти та психології.

Тренінг "Психолого-педагогічний супровід науково-дослідницької діяльності школярів"
Учасники тренінгу набудуть професійних умінь з організації та супроводу науково-дослідницької діяльності школярів, формування в них наукового світогляду; ознайомляться з успішними практиками підготовки учнів до участі у різних конкурсах-захистах наукових проєктів (МАН України та ін.)
Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освіти
            Тренери: 
Гура Тетяна Євгеніївна– проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор психологічних наук, професор кафедри менеджменту освіти та психології.
Чемодурова Юлія Миколаївна, кандидат психологічних наук; доцент кафедри менеджменту освіти та психології.

Тренінг "Розвиток та навчання здобувачів професійної (професійно-технічної)/ фахової  передвищої/ вищої освіти: сучасні  психологічні та нейропсихологічні виміри"
Учасники тренінгу набудуть умінь з організації навчальної діяльності здобувачів освіти, грунтуючись на результатах досліджень сучасної психології та нейропсихології, умінь враховувати вікові психологічні та нейропсихологічні закономірності розвитку у власній викладацькій діяльності
Категорія учасників: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів професійної /фахової передвищої/ вищої освіти       
           Тренери: 
Гура Тетяна Євгеніївна– проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор психологічних наук,
 професор кафедри менеджменту освіти та психології.
Чемодурова Юлія Миколаївна, кандидат психологічних наук; доцент кафедри менеджменту освіти та психології.

Тренінг "Інноваційні психолого-педагогічні методи формування та розвитку наскрізних умінь здобувачів освіти"
Учасники тренінгу набудуть професійних умінь з реалізації сучасних інноваційних методів, успішних практик формування та розвитку наскрізних умінь здобувачів освіти, у тому числі - критичності та системності мислення,  умінь оцінювати ризики та приймати рішення, вирішувати проблеми. Учасники тренінгу здобудуть уміння з дизайну мисленнєвої діяльності, розвитку власного професійного мислення.
Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освіти
            Тренери: 
Гура Тетяна Євгеніївна– проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор психологічних наук,
 професор кафедри менеджменту освіти та психології.
Чемодурова Юлія Миколаївна, кандидат психологічних наук; доцент кафедри менеджменту освіти та психології.
Тренінг «
Тімбілдінг як ефективний інструмент розвитку корпоративної культури закладу освіти»

У згуртованому колективі взаємодопомога – це запорука успіху. Без підтримки можуть бути досягнуті лише особистісні цілі членів педагогічного колективу, але не загальна мета закладу освіти. Тому у закладах освіти, орієнтованих на розвиток практикують модель командного управління. На сьогоднішній день основним методом розвитку командної роботи є тімбілдинг (командоутворення).В результаті проходження тренінгу Ви отримаєте:
теоретичні знання та практичні навички щодо застосування тімбілдінгу в закладі освіти для підвищення ефективності управління педагогічним колективом.

Категорія учасників: керівні кадри закладів освіти всіх типів

Тренер - Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент


Тренінг «Формування комунікативної та конфліктологічної компетентності керівника закладу освіти»

Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі є одним з важливих завдань управління персоналом. Керівник педагогічного колективу, як взірець на якого рівняються інші і як координатор спільної діяльності й управлінець має володіти найвищим рівнем комунікативної та конфліктологічної культури і, безумовно, набувати і розвивати відповідні компетентності. Процес формування конфліктологічної компетентності керівника є складним, тривалим, але актуальним. Своєчасне виявлення керівником конфліктних ситуацій, їх ефективне вирішення, попередження і навіть використання на користь закладу освіти дає змогу ефективніше використовувати потенціал педагогічних працівників, стабілізуючи соціально-психологічний клімат колективу. Об’єктивна необхідність застосування певних умінь, навичок і характеристик особистості для попередження, конструктивного розвитку та вирішення конфліктних ситуацій без заподіяння соціальної шкоди зумовлена ще й тим, що процес спілкування та взаємодії в закладі освіти відбуваються між всіма учасниками освітнього процесу: педагогічними працівниками, здобувачами освіти, батьками, а також обслуговуючим персоналом. А це означає, що існує велика кількість точок перетину поглядів і думок.

Тренінг спрямований на формування та розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти щодо вирішення й запобігання конфліктних ситуацій. 

Професійні компетентності, які розвиваються на тренінгу:
- здатність застосовувати знання з управління та освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування закладу освіти;
- здатність формувати безпечне новітнє освітнє середовище в закладі освіти, проявляти управлінську культуру;
- вміти запобігати та вирішувати конфлікти різного рівня.

Категорія учасників: керівні кадри закладів освіти всіх типів
Тренер - Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент


Тренінг «Розвиток навичок ефективної комунікації»


Тренінг спрямований на розвиток комунікативної компетентності, адже уміння ефективно спілкуватися – один із найголовніших чинників успіху в будь-якій сфері сучасного життя, у тому числі діяльності керівних кадрів і працівників центрів професійного розвитку. Комунікативна компетентність є надійним фундаментом здорових міжособистісних стосунків і професійного успіху. Удосконалення навичок міжособистісного спілкування може відкрити перед фахівцем нові можливості. Коли ми правильно і точно висловлюємо свої думки, наша точка зору стає зрозумілою іншим людям. Тому більш ймовірно, що нам вдасться досягти взаєморозуміння. 

Категорія учасників: керівні кадри та консультанти центрів професійного розвитку

Тренер - Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент
                                     


               

 Тренер: Чемодурова Юлія Миколаївнакандидат психологічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.

Тренінг  "PROнавички майбутнього"


Категорія учасниківпрацівники психологічних служб закладів освіти Запорізького регіону (практичні психологи і соціальні педагоги).

Тренер - 
Кравченко Тетяна Володимирівнакандидат наук з державного управління, доцент

Тренінг "Стратегія розвитку закладу освіти: чек-лист для освітніх менеджерів-інноваторів"

Категорія учасників: педагогічні працівники, психологи, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі 
Тренери:
Кравченко Тетяна Володимирівна - кандидат наук з державного управління, доцент
Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології, 
7 коментарів:

 1. Спасибо огромное,руководителям и тренерам кафедр менеджмента за интересный семинар для завучей и директоров по информационным технологиям и методам!!!ЗУВК№64

  ВідповістиВидалити
 2. Доброї години доби, колеги! Підкажіть, будь ласка, як потрапити на тренінг "Професійна саморегуляція як засіб подолання психо-емоційного вигорання під час пандемії" ? Дякую за відповідь!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Доброго дня! Зареєструватись можна за посиланням https://sites.google.com/site/nnczoippo/education-2021/tren-2021

   Видалити
 3. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як зареєструватися та потрапити на тренінг "Професійна саморегуляція як засіб подолання психо-емоційного вигорання під час пандемії" ? Дякую за відповідь!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Доброго дня! Зареєструватись можна за посиланням https://sites.google.com/site/nnczoippo/education-2021/tren-2021

   Видалити
 4. Добрий день! Я теж хотіла би зареєструватися на Тренінг "Професійна саморегуляція як засіб подолання психо-емоційного вигорання під час пандемії". Як це можна зробити?
  Дякую!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Доброго дня! Зареєструватись можна за посиланням https://sites.google.com/site/nnczoippo/education-2021/tren-2021

   Видалити