пʼятниця, 19 травня 2023 р.

 

19 травня 2023 р. у межах Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» відбулася фасилітативна сесія на тему: «Формування європейських цінностей в новій українській школі» (фасилітатор - к.держ.упр., доцент Гревцева Євгенія Олександрівна, доцент кафедри менеджменту освіти та психології). Також у ролі фасилітаторів під час групової роботи учасників виступили викладачі кафедри менеджменту освіти та психології: к.психол.н.,
доцент, завідувач кафедри Афанасьєва Тетяна Олександрівна, к.пед.н., доцент
Бабко Тетяна Миколаївна, к.держ.упр., доцент Кравченко Тетяна Володимирівна.


Мета заходу полягала у формуванні в педагогічних працівників розуміння змісту європейських цінностей та пошук ефективних шляхів їх впровадження в закладах загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”.
У фасилітативній сесії прийняли участь понад 70 осіб, серед яких: директори, заступники директорів закладів освіти всіх типів, завідувачі філій опорних шкіл; керівники, консультанти та психологи Центрів професійного розвитку педагогічних працівників; педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів освіти всіх типів; практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти.

 

У ході проведення заходу учасниками було встановлено проблеми, що виникають у процесі становлення європейських цінностей в українському суспільстві та визначено умови ефективного впровадження європейських цінностей в закладах освіти, зокрема:
  1. Цінність може успішно впроваджуватися у людській свідомості лише наскрізно, через настановлення й особистий приклад.
  2. Цінності не мають носити «показовий» характер, коли людина щось демонструє, бо того очікує суспільство, але так не відчуває. Важливо розуміти, що усвідомлення та реалізація цінностей дають можливість учасникам освітнього процесу сформуватися як особистість, відчути задоволення від праці й навчання та від життя в цілому.    
  3. Щоб ідея виховання на цінностях була реально, а не декларативно втілена у життя, всі учасники освітнього процесу (здобувачі освіти, їхні батьки, вчителі, викладачі, керівництво закладів освіти тощо) незалежно від віку, знань, досвіду чи соціального стану мають відчувати необхідність самокритично оцінювати себе та самовдосконалюватися.                 
  4. Цінності є ядром корпоративної культури закладу освіти і саме вони визначають норми та правила взаємодії між учасниками освітнього процесу. І саме з окреслення спільних цінностей розпочинається будь-який важливий процес в закладі освіти (наприклад, визначення місії закладу освіти, розробка Стратегії розвитку; створення системи оцінювання здобувачів освіти тощо). Тому важливим є дотримання та демонстрація цінностей у повсякденному житті, а не лише фіксація їх на папері чи електронному ресурсі.                 
  5. Важливим є усвідомлення того, що дотримання цінностей, в першу чергу, полегшує життя людини і її взаємодію з оточуючими, а по друге, допомагає уникнути покарання (якщо недотримання цінностей пов'язане з порушенням законів) і суспільного осуду (якщо недотримання цінностей пов'язане з порушенням суспільних норм).                 
  6. З метою уникнення некоректного трактування цінностей, потрібно проводити роботу щодо роз'яснення їх змісту всім учасникам освітнього процесу.
Організатори заходу висловлюють щиру подяку учасникам фасилітативної сесії за активність, доброзичливість та обмін думками, ідеями й пропозиціями, спрямованими на пошук ефективних шляхів впровадження європейських цінностей в закладах освіти в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”! 


Немає коментарів:

Дописати коментар