пʼятниця, 15 вересня 2023 р.

Діалог-сесія "Управління закладом освіти на засадах гуманістичного менеджменту"

 


15 вересня 2023 р. у межах Тяжня освіти дорослих відбулася діалог-сесія на тему: «Управління закладом освіти на засадах гуманістичного менеджменту» (модератор - к.держ.упр., доцент Гревцева Євгенія Олександрівна, доцент кафедри менеджменту освіти та психології).


Мета заходу полягала у набутті теоретичних знань та практичних навичок щодо управління закладом освіти на засадах гуманістичного менеджменту. У діалог-сесії прийняли участь близько 70 осіб, серед яких: директори, заступники директорів закладів освіти всіх типів, завідувачі філій опорних шкіл; педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти всіх типів.

У ході проведення заходу учасниками було встановлено, що:

                      управління закладом освіти на засадах гуманістичного менеджменту тісно пов’язане з принципом демократизації управління, який є надзвичайно важливим у контексті реформування освіти й наближенні української освітньої системи до європейських стандартів;

     управління на засадах гуманістичного менеджменту спрямоване на забезпечення, поряд з орієнтацією на досягнення стратегічної мети закладу освіти, реалізацію цілей конкретного педагогічного працівника, його самореалізацію, самоствердження тощо.

 в основі принципу гуманізації управління закладами освіти лежить людиноцентристський підхід.


Учасникам діалог-сесії були запропоновані практичні кейси, пов’язані з особливостями застосування гуманістичних підходів до управління закладом освіти з огляду на істотні зміни в організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Під час дискусії піднімалися важливі та актуальні питання, в ході обговорення яких було доведено, що управлінські рішення, що не ґрунтуються на гуманістичному підході часто є неправомірними та не забезпечують підвищення продуктивності праці педагогічних працівників. Встановлено, що гуманістичний менеджмент:

  • наголошує на використанні внутрішньої мотивації для підвищення кваліфікації персоналу, таким чином підвищуючи ефективність діяльності організації;
  • підкреслює необхідність формулювання цілей управління, що включають гуманістичні цінності;
  • визначає своєю основною характеристикою повагу до людської гідності”;
  •  передбачає надання працівникам можливості брати участь у прийнятті рішень.

У підсумку всі учасники заходу погодилися з тим, що люди – це найважливіший ресурс будь-якої організації і найбезпечніша його інвестиція! Чим краще керівник забезпечує добробут своїх працівників, тим більшу отримує продуктивність праці від них!


Немає коментарів:

Дописати коментар