Афанасьєва Тетяна Олександрівна
завідувач кафедри менеджменту освіти та психології

 кандидат психологічних наук, доцент

 

Регіональна координаторка з діяльності керівників ЗЗСО проєкту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для ЗЗСО в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» в Запорізькій області»

Психолог, тренер та консультант з реалізації міжнародних, всеукраїнських, регіональних програм та проєктів

      Коло наукових інтересів:

  • психолого-педагогічний супровід професійного розвитку фахівця в системі неперервної освіти;
  • консультування з питань індивідуально-психологічного розвитку дітей, створення розвивального сімейного та освітнього простору; 
  • арт-терапевтичні методи у роботі психолога;
  • арт-педагогічні методи у роботі педагога, психолога, соціального педагога;
  • медіація в закладах освіти, розвиток конфліктологічної та комунікативної компетентності; 
  • ігрові технології в системі освіти;
  • розвиток стресостійкості та саморегуляції особистості;
  • впровадження Нової української школи у закладах освіти Запорізької області;
  • формування та розвиток резилієнтності особистості.


Тренер з реалізації міжнародних, всеукраїнських, регіональних програм та проєктів

1.   Педагог-тренер курсу «Я-моє здоровя – моє життя», що реалізується в рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рвіний-рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України (свідотство, 13-15.12.2010)

2.   Педагог-тренер курсу Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рвіний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя (свідотство, 21-26.06.2010)

3.   Тренер з методики навчання вчителів для викладання тренінгового курсу «Вчимося жити разом» у початковій школі на засадах розвитку життєвих навичок (свідотство, 16-20.05.2016)

4.   Тренер з курсу «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів і миробудуванні» (сертифікат №097/2017, 03-07.04.2017, 48 годин)

5.   Регіональний тренер  щодо впровадження основ конструювання в освітній процес закладів освіти Запорізької області (сертифікат №02, 09.01-21.05.2018, 24 години)

6.   Регіональний тренер, який здійснює супервізію закладів освіти Запорізької області щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» (сертифікат №2018-11865, 17-18.12.2018, 16 години)

7.   Регіональний тренер для впровадження концепції «Нова українська школа» в початковій ланці (сертифікат №02136146-00248/2019, 28.01-01.02.2019, 50 годин)

8.   Курси підвищення кваліфікації за категорією: «Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до впровадження Концепції «Нова українська школа» (свідотство про підвищення кваліфікації СП 35830447/0726-19, 18.02-30.04.2019, 150 годин)

9.   Регіональний тренер щодо впровадження концепції «Нова українська початкова школа: управлінський аспект» (сертифікат №02136146-0011757/2019, 16-17.10.2019, 20 годин)

10.   Тренер курсу за темою: «Супровід діяльності Ценрів професійного розвитку педагогічних працівників» (сертифікат №А/119, 15.10-12.11.2020, 30 годин)


11
.  Тренер курсу за темою: «Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності» (19.11-21.11.2022, сертифікат LAP9KU-CE000030, 14 годин)

12. Тренер курсу за темою «Надання психологічної допомоги дітям, які зазнали психотравмуючих дій» (11, 12, 18, 19.08.2022, 24 години)

13. Тренер курсу за темою «Академія ефективного управління закладом загальної середньої освіти»  (03.11-07.12.2022, сертифікат YUNORQOMZSI4, години 30 годин)

14.   Тренер «Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності» (16-18.11.2022, сертифікат № LAP9KU-CE000030, 14 годин)

15.   Тренер курсу за темою «Академія ефективного шкільного управління ЗЗСО»  (03.11-08.12.2022, сертифікат № YUNORQOMZSI4, 30 годин).

16.   Тренер курсу за темою

«Резилієнтні вчителі» (14-16.12.2022, сертифікат №DUA33W-CE000107 14 годин)

17.   Тренер курсу за темою «Резилієнтні класи» (21-23.12.2022, сертифікат YYSLOE-CE000103, 14 годин)

 

 

Учасниця більше пятидесяти наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня.


Підвищення кваліфікації на тренінгах, семінарах та інших заходах

Контакти: 
e-mail: afanasievata@ukr.net


Немає коментарів:

Дописати коментар