Кравченко Тетяна Володимирівна

Кравченко Тетяна Володимирівна – доцент, кандидат наук з державного управління.

Портфоліо

Коло наукових інтересів:

-        Публічне управління та адміністрування, менеджмент освіти та психологія;
-        державна соціальна політика;
-         механізми державного управління;
-         соціо-гуманітарний та регіональний розвиток;
-         соціальні ризики, соціальні стандарти, соціальний захист населення;
-         стратегічне управління підприємством/ закладами освіти;
-         психологія управління;
-         психологія ризику та психологічні аспекти ризик-менеджменту;
-         арт-терапевтичні методи та трасформаційні психологічні ігри у роботі педагогічних працівників;
-         науково-методичний супровід професійного розвитку фахівця в системі неперервної освіти;
-         Креативний менеджмент;
-         розбудова внутрішньої ситеми забезпечення якості освіти;
-         життєздатність закладу освіти в умовах постійних трансформаційних змін.


Тренер з реалізації міжнародних, всеукраїнських, регіональних програм та проєктів:

-     Регіональний тренер щодо впровадження концепції «Нова українська початкова школа: управлінський аспект» (20 годин сертифікат №02136146-0011755/2019 від 16-17.10.2019)

-     Тренер щодо впровадження програми «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти» (30 години сертифікат А/149 від 12.11.2020)

-     Тренер з підготовки освітніх експертів за програмою «Інституційний аудит і внутрішня система забезпечення якості освіти». Експерт з проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти (150 годин, сертифікат № 34-20 від 21.02.2020).

-     Тренер курсу за темою: «Супровід діяльності Ценрів професійного розвитку педагогічних працівників» (30 годин, сертифікат № А/149 від 12.11.2020)

 


    Керівник обласної творчої групи для керівників та заступників директорів закладів загальної середньої освіти Запорізької області  з теми «Креатив - лабораторія менеджера Нуш» (травень 2019- грудень 2021р.р.).

Мета: науковий супровід інноваційної діяльності керівних кадрів (директорів, заступників директорів) закладів  загальної середньої освіти Запорізького регіону.

Членами творчої груии є понад 30 представників сучасних креативних менеджерів Запорізького регіону.

 

Автор 40 публікацій, з них  32 – наукового характеру,  в т.ч. 11 статей у фахових виданнях, 8  статей у зарубіжних виданнях, 1 розділ у монографії, 12 тез доповідей, 8 – навчально-методичного характеру. Зокрема, у т.ч. 3 статті у зарубіжних виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus та WOS.

 Повний список публікацій


Основні результати наукових досліджень постійно апробуються, доповідаються та обговорюються на наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського, міжрегіонального рівня, круглих столах, зокрема, таких як:

-     Всеукраїнська науково практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти» (м. Запоріжжя, 10-12 листопада 2020 року)

-     Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv -Toronto, 20 November 2020

-     The 1 st International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” (March 29-31, 2020);

-     VІ науково – практична конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 р., м. Запоріжжя);

-     The 33nd International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth (10-11 April 2019, Granada; Spain);

-     V ювілейна міжнародна науково-практична конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (13-17 травня 2019 р., м. Запоріжжя);

-     The international scientific conference Advances Of Science. (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019);

-     Перший Всеукраїнський форум Асоціації молодих освітян (8-9 червня 2017р., Україна, Запоріжжя)

-     ІІІ Міжнародна науково-практична конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 р., м. Запоріжжя);

-     ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні»(Запоріжжя, 11 жовтня 2012р.);

-     Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика» ( 17-18 листопада 2011р.);

-     ХІ Міжнародний науковий конгрес «Державне управління та місцеве самоврядування» (24 березня 2011р.);

-     Всеукраїнська Міжнародна науково-практична конференція «Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» (Запоріжжя, 03 грудня 2010);

-     VІІ регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України» (Дніпропетровськ, 14 травня 2010);


-     Науково-практична конференція за міжнародною участю «Державне управління»: історія, теорія, впровадження» (Київ, 28 травня 2010);

-     ХVІ Міжнародна конференція «Наука і вища освіта» (Запоріжжя, 21-22 квітня 2009);

-     Семінар «Інституціональні зміни державного управління України в умовах трансформаційних та посилення вимог антикорупційного законодавства» (Запоріжжя, 11 грудня 2009), 

-     Форум молодих науковців Львова (Львів, 20 листопада 2009 року).


 


Постійно працює над підвищенням рівня професійної компетентності за різними напрямами професійної діяльності з огляду на потреби розвитку сучасної галузі освіти. Пройдено підвищення кваліфікації та  стажування на тренінгах, семінарах та інших заходах.

Підвищення професійної майстерності

Немає коментарів:

Дописати коментар