Чемодурова Юлія Миколаївна


Чемодурова Юлія Миколаївна 

кандидат психологічних наук 


  


Коло наукових інтересів:  
 • Професійний розвиток фахівців психологічної служби.
 • Психологічні умови подолання професійної деформації психологів. 
 • Організація діяльності психологічної служби щодо профілактики та корекції різних форм поведінкових девіацій у дітей та підлітків.
 • Впровадження профілактичних програм з розв’язання проблеми насильства в сім’ї та освітньому середовищі, в тому числі з протидії торгівлі людьми в Україні.
 • Впровадження ігрових, діяльнісних технологій в освітній процес Нової української школи.

Тренер з реалізації міжнародних, всеукраїнських, регіональних програм та проєктів:

 • Тренер Літньої школи конфліктологів (сертифікат, 2000).
 • Регіональний педагог-тренер міжнародної програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (свідоцтво, 2001).
 • Тренер програми «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі дошкільної та шкільної освіти», у рамках реалізації проєкту «Діти плюс» (сертифікат, 2010).
 • Регіональний тренер з програми «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» (сертифікат, 2012)
 • Регіональний тренер проекту «Садочок – простір дружній до дитини» у рамках реалізації програми UNICEF «Сприяння соціальної згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході України» (сертифікат, 2016).
 • Регіональний тренер з реалізації програми виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (свідоцтво, 2017).
 • Тренер-викладач спецкурсу «Протидія торгівлі людьми в Україні», реалізованому у рамках проєкту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні» Координатора проєктів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади (сертифікат, 2017).
 • Регіональний тренер щодо впровадження основ конструювання в освітній процес закладів освіти Запорізької області (сертифікат №14, 2018).
 • Регіональний тренер з впровадження концепції «Нова українська школа» в початковій ланці (сертифікат №02136146-00249, 2019)
 • Тренер Національного проєкту «Навчаємось разом», програма «Педагогіка початкової школи: фінський досвід. Модуль 2 «Розроблення і використання навчальних матеріалів» (сертифікат № 2 / 59, 2019). Модуль 6. "Розвиток школи (стратегія розвитку школи)" (сертифікат № 6 / 71, 2021).
 • Тренер проєкту ПРООН UNFPA "PROнавички майбутнього" (сертифікат, 2021)

Останні публікації:
Статті у фахових виданнях, внесених до переліку наукових видань ВАК України та у міжнародних виданнях:

 1. Чемодурова Ю.М. Експериментальне дослідження ефективності психологічних умов подолання професійних деформацій практичних психологів у системі післядипломної освіти (Experimental research efficiency of psychological conditions of overcoming of psychologists’ professional deformation in postgraduate education) / Y. Chemodurova // Scientific discussion. – Vol 1, № 3 (2017). – Praha, Czech Republic. – p. 86-91. (Міжнародне видання)
 2.  Афанасьєва Т.О., Чемодурова Ю.М., Байєр О.М., Берегова О.А. Психолого-педагогічні засади формування готовності педагогічних працівників до професійної сертифікації // ScienceRise: Pedagogical Education. - №10(18), 2017. - С.48-51. (Міжнародне видання)
 3. Афанасьєва Т.О., Чемодурова Ю.М., Байєр О.М., Берегова О.А. Технологія психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагога в процесі модернізації освіти // Developmental of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century : Collective monograph. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 544 p. 23-41. (Міжнародне видання)
 4. Чемодурова Ю.М. Модель подолання професійних деформацій практичних психологів у системі післядипломної освіти // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціалізований тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». № 6. Кн. 2. Том ІІ (80). К. : Гнозис, 2018. 408 с. С. 371-381 (Фахове видання).
 5. Чемодурова Ю.М. Реалізація технології подолання професійних деформацій психологів у системі післядипломної освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. №4, 2020 (Фахове періодичне видання).
 6. Чемодурова Ю.М. Psychological and pedagogical support of distance learning // Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology - Monograph 41 – Katowice, 2020. – 391 p. – P. 361-366. (Міжнародне видання).

Тези і статті у збірниках матеріалів наукових конференцій та інших виданнях      
 1. Чемодурова Ю.М. Розвиток креативної компетентності сучасного педагога // Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта: зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, 18-28.09.2017 /укладач О.Е. Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2017. – 284 с. – С.249-255.
 2. Чемодурова Ю.М. Психолого-педагогічні аспекти проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект» (03-04 квітня 2018 р., м. Запоріжжя) - Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вип. 1 (30) 2018 // [режим доступу: drive.google.com/file/d/197ASARnK7gTOWdUfc__15b4hOIr-Q1wy/view]
 3. Чемодурова Ю.М. Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І.Ф. Прокопенка. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. 804 с. 773-775 с.
 4. Чемодурова Ю.М. Балінтовська група як форма психологічного супроводу професійного розвитку працівників психологічної служби в системі післядипломної освіти // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (14-21 травня 2018 р., м. Запоріжжя) // Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР, випуск 3 (32) / 2018): [режим доступу: https://drive.google.com/file/d/10xMtN8o4vmBFS2gh1h-GIh_-1hKtlb6m/view]
 5. Чемодурова Ю.М. Особливості реалізації тьюторского супроводу професіогенезу практичного психолога в системі післядипломної освіти // Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вип. ХХІІ-ХХІІІ . Запоріжжя: СТАТУС, 2018. 168 с. С. 147-154.
 6. Чемодурова Ю.М. Неперервна освіта практичних психологів у контексті успішного професійного розвитку // Наука і вища освіта : тези доповідей XXVIІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 14 листопада 2018 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – 522 с.
 7. Чемодурова Ю.М. Основні етапи реалізації технології подолання професійних деформацій психологів у системі післядипломної освіти // Матеріали V Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (16-17 травня 2019 р., м. Запоріжжя) // Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР, випуск 4 (36) / 2019): [режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1xkaZpMsz61hpNrBxKlKfJiTJIYvTwRcX/view
 8. Чемодурова Ю.М. Психологічні аспекти профілактики емоційного вигорання педагогів в умовах інклюзивної освіти // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект» (05.12.2019 р.) – Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР, випуск 5 (37) / 2019) // [режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1E0HJXmTxHlnR0bpq4IEIQmj4xFhGJOhI/view
 9. Чемодурова Ю.М. Психологічні особливості інтернет-комунікації в умовах дистанційного навчання // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 р., м. Запоріжжя) – Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР, випуск 2 (39) / 2020) // [режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Kai6o5cxrJZeG5k70ASrKzF6_WTIOxlC/view
 10. Чемодурова Ю.М. Діяльнісний підхід у післядипломній освіті: психологічний аспект // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Навчання через гру в освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення» (18-19 березня 2021 року​, м. Запоріжжя) / Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. - Випуск 1 (43)/2021. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1eT-pA860JbGUgTzEgnXOlrShCpIiwiRI/view.
 11. Чемодурова Ю.М. Створення безпечного освітнього середовища в школі: психологічний аспект // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (13-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя) / Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. - Випуск 3 (45) / 2021. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1HocOM5KkG0hbBuAEJopQPGIidgAoFA4Q/view.
Методичні рекомендації:
 1. Чемодурова Ю.М. Профілактика і корекція професійних деформацій практичних психологів: методичні рекомендації. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. – 116 с.
 2. Чемодурова Ю.М. Науково-методичні засади організації роботи кризової служби закладу освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. - Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. - Електрон. кн. - Запоріжжя : СТАТУС, 2019. - 156 с.
 3. Чемодурова Ю.М. Психологічні особливості інтернет-комунікації в умовах дистанційного навчання // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році: метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. - Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). - Запоріжжя : СТАТУС, 2020. - 180 с. - С. 159-164.
 4. Чемодурова Ю.М. Напрями профілактичної роботи закладу освіти щодо створення безпечного освітнього середовища // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2021/2022 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова; тех. ред. О. Тонне; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2021. — 136 с.Немає коментарів:

Дописати коментар