Бабко Тетяна Миколаївна


Бабко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.

Керівник обласної творчої групи для керівників та заступників директорів закладів загальної середньої освіти Запорізької області  з теми «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства» (2020-2023р.р.).

Координатор всеукраїнського конкурсу "Учитель року" у Запорізькій області; ведуча блогу "Запорізька хроніка подій всеукраїнського конкурсу "Учитель року""
(https://vrzpoblblog.blogspot.com/)

Координатор Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу» в Запорізькій області (2015-2018р.р.)

Керівник обласної творчої групи методичних працівників та заступників директорів  з теми «Науково-методичний супровід підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності» (2015-2017 р.р.)


Коло наукових інтересів:
науково-методичний супровід профорієнтаційної роботи під час допрофільної підготовки та профільного навчання;
- психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості й спеціальних здібностей учнівської молоді;
- науково-методичний супровід підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності;
- технології самоменеджменту в діяльності управлінських та педагогічних кадрів;
- психолого-педагогічні умови успішного розвитку соціальної згуртованості суб'єктів освітнього простору позашкільного навчального закладу.
-  організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства.

Контакти: tet.babko@ukr.net

ТРЕНІНГИ 

Сучасні методи та форми профорієнтаційної роботи в школі

Організація освітнього процесу в Новій українській школі на засадах педагогіки партнерства

Особливості організації та проведення зонального туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

Розробка інструментів формувального оцінювання: психолого-педагогічний аспект
Останні публікації:

Монографії
         Ястребова В.Я., Бабко Т.М., Варецька О.В., Управління закладами освіти сільської місцевості: теорія та практика : Монографія / В. Я. Ястребова, Т. М. Бабко, О. В. Варецька. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 208 с. / ISBN 978-617-649-033-III/.

Посібники:
1. Навчаємо здоров’ю – працюємо на майбутнє : Методичний посібник для педагогів-практиків / Відп. за випуск О.П.Аксьонова, Т.М.Бабко, Л.С.Забудько, Ю.В.Півненко. – Запоріжжя-Бердянськ: «Диво», 2012. – 234 с.
2. Ястребова В.Я., Варецька О.В., Кондратова Л.Г., Бабко Т.М. Управління освітою сільської місцевості: науково-методичний посібник. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 266 с.
/Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як науково-методичний посібник для працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти, науковців, керівників управлінь і відділів освіти, директорів освітніх закладів та працівників освіти (лист МОН України №1/11-2252 від 12.02.2013 року)/.
3. Формування готовності учнів основної та старшої школи до профільного та професійного самовизначення: з досвіду дослідно-експериментальної лабораторії : науково-методичний посібник / упоряд. Т.М. Бабко, за заг.редакц. В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 226 с.
4. Науково-методичний супровід вчителів до участі у фахових конкурсах професійної майстерності/ з досвіду роботи творчої групи методистів та заступників директорів закладів освіти Запорізької області : науково-методичний посібник / упоряд. Т.М. Бабко. – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 250 с.
5. Тренінг для директора : методичний посібник для викладачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / В. Я. Ястребова, Т. М. Бабко. − Запоріжжя : СТАТУС, 2019. − 132 с. − (Наукова книга).
6. Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи. / Бабко Т.М., Банах О.В., Вознюк А.В., Коломоєць Г.А., Кудрик Л.Г., Мельник О.М.. – К. «Видавничий дім «Основа», 2020. – 210 с. 

                                                 Статті в наукових фахових виданнях:

1. Бабко Т.М. Технології самоменеджменту як важливий чинник підготовки керівника освітнього закладу. // Імідж сучасного педагога – № 7 (176) – 2017. – С.13-15. 
2. Ястребова В.Я., Бабко Т.М. Теоретичні та практичні аспекти запровадження креативного  менеджменту в процесі  підвищення кваліфікації керівників закладів освіти /з досвіду роботи/ // Наукова педагогічна думка − № 4 (96) – 2017. – С.38-41. 
3. Бабко Т.М., Гревцева Є.О. Роль мережевої взаємодії у формуванні організаційної культури сучасного закладу освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 60 (подано до друку).
4. Ястребова В.Я, Бабко Т.М. Теоретичні та практичні аспекти підготовки керівників закладів освіти до впровадження концепції соціальної згуртованості // ScienceRise: Pedagogical Education −  № 1 (28). − 2019. – С.4-8.
5. Tamara Skoryk, Alla Vozniuk, Olena Babkova, Tetiana Babko and Oleksandr Vydra, Olha Halitsan (2020). Pedagogical Aspects of Formation of Cognitive Interest in Students as a Technology of Interactive Learning in Higher Educational Institutions // Systematic Reviews in Pharmacy : A multifaceted review journal in the field of pharmacy. – 2020. − № 11 (8). – Pages: 283-286. URL: http://www.sysrevpharm.org//index.php?mno=135896
6.Olena Varetska, Tetiana Babko , Olena Babkova, Olena Khaustova Social Competency: the After-Degree Development / Olena Varetska, Tetiana Babko, Olena Babkova, Olena Khaustova // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020. -Vol 12. − Issue 3. −  Рages: 388-403. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2969/2557

Інші публікації:

1. В.Я.Ястребова, Т.М. Бабко Сучасні форми проведення курсів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти в умовах післядипломної освіти. // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири: збірник наукових праць / В.П.Андрущенко (голова), В.П. Бех (заступник голови) та ін.. – Київ : Вид-во НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2017. – С.171-175.

2. Бабко Т.М. Особливості реалізації науково-методичного супроводу інноваційної діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 р., Чернівці-Сєверодонецьк) / Укл. Бирка М.Ф., Черкез І.Б. – Чернівці: ІППОЧО, 2017. – С.19-21.

3. Бабко ТМ. Самоменеджмент в діяльності керівника освітнього закладу. //Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали V Міжнародної заочної науково-практичної конференції 24 листопада 2017 р. / за ред. В.М. Огаренка, О.В. Покатаєвої та ін.. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 158-161.

4. Бабко Т.М. Аналіз змісту проведення Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в Запорізькій області за 2013-2017 роки // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — С.152 – 166.

5. Бабко Т.М. Психолого-педагогічні особливості формування лідерської культури всіх суб'єктів освітнього процесу // Психологія: від теорії до практики : Інноваційні технології в роботі практичного психолога (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7 червня 2018 року, м. Суми) – [у 3-х ч.]. – Ч.3. – Суми : СВС Панасенко І.М., 2018. – С.18-23.

6. Бабко Т. М. Організаційно-методичні засади проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в Запорізькій області // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О.В.Варецька ; упорядник Т.Г.Вєрозубова; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — С. 145-164.

7. Бабко Т. М. Лідерська культура всіх суб'єктів освітнього процесу як  обовʼязкова умова розбудови нової української школи // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (14-21 травня 2018 року, м.Запоріжжя) : Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2018. – № 3 (32). − [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/19VtV_28tri5CtG8ECMX-42-wup7ihChm/view

8. Бабко Т. М. Напрями оновлення взаємодії суб'єктів освітнього процесу нової української школи на засадах педагогіки партнерства // Матеріали V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (16-17 травня 2019 року, м. Запоріжжя) : Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2019. – № 3 (35). – Ч.ІІ.− [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18cWCQeYRzO-Hvq2UbaFFzxSIyIg_gsAt/view

9. Бабко Т.М. Організаційно-методичні умови запровадження педагогіки партнерства в Новій українській школі // Соціально-психологічні аспекти розвитку суб’єктів освітнього процесу : матеріали Всеукраїнського науково-практичного форуму «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» (04–10 листопада 2019 року, м. Суми) [у 4-х ч.] Ч. 3. / за заг. ред. А.В. Вознюк. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2019. – С.6-8.

10. Бабко Т.М. Науково-методичний супровід процесу запровадження педагогіки партнерства в новій українській школі // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 р., м. Запоріжжя) – Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 2020. − №2(39). − Ч.ІІ.− [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1FUa6d4pCd907Ux-i-nYWRvv1NPXbAHHj/view

11. Бабко Т.М. Педагогіка партнерства у новій українській школі: перші кроки адміністративної команди // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – С.198-200. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://cutt.ly/pimem0m

12. Бабко Т.М. Особливості підготовки педагогічних працівників Запорізької області до участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. − Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. − 180 с. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл. – С. 19-25.

13. Бабко Т.М. Особливості побудови програми реалізації  педагогіки партнерства в закладі освіти // «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти»: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (10-12 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/14EcS_kLXereYPT-V9YFUA0hKczK6IbpE/view

14. Мандзій Н.Ф., Бабко Т.М. Реалізація інтегрованого підходу на уроках зарубіжної літератури // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ. Частина 2. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти– Запоріжжя : СТАТУС, 2020.

15. Бабко Т.М. Підготовка вчителів базової середньої освіти до формувального оцінювання учнів // Імідж сучасного педагога :  електрон. наук. фах. журн. – № 6 (201) – 2021. – С.16-18. (фахове видання). Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/247186/248096

 16. Бабко Т.М. «Система оцінювання здобувачів освіти: сучасні організаційні та науково-методичні підходи» // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2021/2022 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. − Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2021. − 136 с. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл. – С. 18-28. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Lv419ZqO_Qp5NPWvg9wRd5v6cAEqvjq9/view

17. Бабко Т.М. Партнерська інтервізія як складник відкритого освітнього простору педагогічного конкурсного руху //Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (13-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя) / Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. - Випуск 3 (45)/2021. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RMRj-qStYvwDtw3ah9KCtJ4TYL2SM6QG/view

18. Бабко Т.М., Фокша С.Є. Підвищення якості математичної освіти засобами формувального оцінювання // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференція з міжнародною участю «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (Запоріжжя, 10-11.11.2021). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1LCE1L7Nj1jCvkwykpgsysfZxCdIFxbUE/view

19. Бабко Т.М. Практика підготовки освітян до запровадження партнерської інтервізії в умовах післядипломної педагогічної освіти // Психологічні умови розвитку особистісно-професійної компетентності педагога: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного форуму «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» (22–26 листопада 2021 року, м. Суми) [у 2-х ч.] Ч. 1. / за заг. ред.  А. В. Вознюк, О. Ю. Василега. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. С. 6-8.1 коментар:

  1. ЛЮДИНА з великої літери, дякую за співпрацю! З наступаючими Різдвяними та Новорічними святами! будьте щасливою!

    ВідповістиВидалити