Про кафедру

                                                                                       Кафедра менеджменту освіти та психології  була створена у січні 2011 року з метою надання освітніх послуг населенню у галузі менеджменту освіти, психології та соціальної педагогіки , забезпечення якості післядипломної освіти управлінських кадрів.

Головною метою діяльності кафедри менеджменту освіти та психології є впровадження сучасних підходів до освіти дорослих, забезпечення особистісних потреб педагогічних працівників у набутті формальної, неформальної та інформальної освіти, впровадження альтернативних моделей післядипломної педагогічної освіти, науково-методичний та організаційний супровід освітнього процесу в умовах  змін.

Науково-дослідна тема, над якою працює кафедра

 Науково-методичний супровід  професійного розвитку освітніх менеджерів та педагогічних працівників в умовах змін.


   Основні завдання на 2023 рік:

- здійснення науково-методичного та організаційного супроводу розвитку професійної компетентності педагогічних працівників Запорізької області у курсовий та міжкурсовий період;

- оновлення концептуальних засад післядипломної педагогічної освіти управлінців, психологів, соціальних педагогів, працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, керівників, консультантів, психологів Центрів професійного розвитку, на основі потреб держави, суспільства, освітянського загалу, сучасних досягнень теорії управління, андрагогіки та психології;

- науково-методичне обґрунтування ефективності комплексної методики психологічного забезпечення процесу формування професійної компетентності управлінців, практичних психологів, соціальних педагогів, працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, керівників, консультантів, психологів Центрів професійного розвитку;

- здійснення науково-методичного супроводу керівних кадрів закладів освіти, практичних психологів, соціальних педагогів, працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, керівників, консультантів, психологів Центрів професійного розвитку щодо організації професійної діяльності в умовах змін та надзвичайних ситуаціях;

- науково-методичне забезпечення самоосвітньої діяльності управлінців, практичних психологів, соціальних педагогів, працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, керівників, консультантів, психологів Центрів професійного розвитку;

- здійснення науково-теоретичних досліджень та експериментальної діяльності у галузі менеджменту освіти, психологічного забезпечення освітнього процесу та  ін.;

- експертиза інноваційної діяльності закладів освіти у галузі менеджменту освіти, практичної психології та соціальної педагогіки;

- здійснення наукової та науково-педагогічної діяльності.
Немає коментарів:

Дописати коментар