Про кафедру

                                                                                       Кафедра менеджменту освіти та психології  була створена у січні 2011 року з метою надання освітніх послуг населенню у галузі менеджменту освіти, психології та соціальної педагогіки , забезпечення якості післядипломної освіти управлінських кадрів.

   Завданнями кафедри є:
 - оновлення концептуальних засад післядипломної педагогічної освіти управлінців, психологів, соціальних педагогів Запорізької області на основі потреб держави, суспільства, освітянського загалу, сучасних досягнень теорії управління , андрагогіки та психології;
 - якісне викладання навчальних дисциплін та курсів, факультативних курсів, які включено до ліцензованих навчальних планів та програм вищої та післядипломної освіти за профілем кафедри, розробку та вдосконалення їх навчально-методичного забезпечення, впровадження в освітній процес сучасних педагогічних технологій .
 - розробку та оновлення навчально-методичних комплексів для управлінських, науково-педагогічних, педагогічних працівників у галузі психології і менеджменту освіти;
науково-методичне обґрунтування ефективності комплексної методики психологічного забезпечення процесу формування професійної компетентності управлінців, практичних психологів, соціальних педагогів;
- змістову та технологічну наступність курсового та міжкурсового періоду підвищення кваліфікації управлінців закладів освіти, практичних психологів, соціальних педагогів;
 - науково-методичне забезпечення дистанційної освіти, самоосвітньої діяльності управлінців, практичних психологів, соціальних педагогів;
 - вивчення, узагальнення і наукове обґрунтування перспективного досвіду керівників закладів освіти, практичних психологів, соціальних педагогів, а також досвіду підвищення кваліфікації управлінських кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти;
 - здійснення науково-теоретичних досліджень та експериментальної діяльності у галузі менеджменту освіти, психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та  ін.;
- експертиза інноваційної діяльності закладів освіти у галузі менеджменту освіти, практичної психології та соціальної педагогіки.

Немає коментарів:

Дописати коментар